upsidedownworld

Vad behövs för att hitta dagens och morgondagens ledare? Hur attraherar och behåller man de främsta talangerna som ska lösa framtidens utmaningar? Bredda perspektivet, släpp taget om traditionella föreställningar om livslång erfarenhet från en och samma bransch, och sätt relevanta krav. Och det är just det Wes hjälper sina kunder med.

– Kompetensbristen som råder på lednings- och styrelsenivå handlar främst om hur bra man är på att rekrytera och locka rätt personer. Vi jobbar kompetensbaserat och letar efter relevanta kandidater där andra inte tittar, och på så vis ökar vi mångfalden och levererar ett bredare kandidaturval, säger Carolina Engström, VD på Wes.

Wes vision redan från start 2011 har handlat om att öka mångfalden i näringslivet genom att se på chefsrekryteringsbranschen ur ett bredare perspektiv. Wes går bortom de traditionella nätverken och erbjuder en kvalifikationsbaserad, innovativ och professionell chefsrekryteringsprocess som ger tillgång till hela kompetensutbudet. Detta i kombination med ett fokus på mångfald och inkludering leder till bättre resultat och förutsättningar för Wes kunder.

Wes arbetar med allt från stora företag till mindre tillväxtbolag och i många olika branscher. Målet för varje process är likväl detsamma – att hitta rätt person för uppdraget. Wes har hjälpt hundratals företag och organisationer att förbättra mångfalden i sina ledningar och styrelser och hitta moderna, inkluderande ledare.

Idag finns det forskning som inte bara pekar på att mångfald i ledningsgrupper skapar affärsvärde, utan också att låg mångfald bidrar till risker för företag.

– En hållbar tillika framgångsrik arbetsgrupp består av personer med olika bakgrunder, perspektiv, erfarenheter, kompetenser, åldrar och utbildningar. Mångfald i ledningen och styrelser är kritiskt för att framtidssäkra bolaget och leder till ökad lönsamhet, konkurrenskraft, innovation och attraktionskraft på marknaden. Att mångfalden efterlyses är tydligt. Kandidater har högre krav vid valet av arbetsgivare. De vill veta om bolag lever som de lär och tittar noga på hur företag och ledningen hanterar hållbarhets-, mångfalds- och värderingsfrågorna.

Wes erbjuder senior erfarenhet och processkvalitet kombinerat med kreativitet och mod.

– Wes är det självklara alternativet för de företag som vill något annat, nytt eller mer. Vi hjälper våra kunder tänka utanför boxen och hitta det oväntade. Vi är både en stöttande och en framåtlutad partner – viktigast av allt är att hjälpa våra kunder hitta en lösning för just deras behov och utmaningar.

 

---

Wes är specialister på executive search, chefsrekrytering och styrelserekrytering. Vi är experter på att hjälpa företag att bygga professionella, moderna och diversifierade ledningar och styrelser  – med ett extra fokus på mångfald och inkluderande ledarskap. Wes jobbar även med chefscoaching, strategist rådgivningsecond opinion, och merKontakta oss om vi kan hjälpa er!

 

Från Morgondagens Företag, annonsbilaga i SvD, November 2022