Executive search

 

 

Ledarskap – vi hjälper dig att utveckla dig själv eller din organisation

 • Chefscoaching 

  Vi stöttar ledare i sin utveckling för att lyckas i sina uppdrag. Det kan innebära löpande bollplank i ledarfrågor eller executive onboarding vid ett nytt uppdrag.

 • Ledarutveckling

  Vi hjälper team och individer att utvecklas till nästa nivå för att nå era mål. Det kan handla om 360-feedback,  inkluderande ledarskap eller andra specifika behov.

 • Next step

  Vill du ha stöd i att komma vidare i din karriär? Vi erbjuder ledare karriärcoaching inklusive tester och cv-granskning för att paketera sin kompetens på bästa sätt.

 • Second Opinion

  Vi genomför en fördjupad bedömning av kandidater, med tester, funktionell bedömning och djupintervju, med referenstagning och bakgrundskontroller.

 • Wes Agent

  Omvänd rekrytering på C-level. Vi hjälper seniora ledare att navigera i kontakterna med potentiella uppdragsgivare på ett diskret sätt.

 • Outplacement

  Vi hjälper företag i omställning att stötta sina seniora ledare när de behöver gå vidare i sin karriär utanför bolaget.

Vill du veta mer? 

Kontakta oss