Rapporter

Wes Insights — våra rapporter

 
Rekryteringsparadoxen Wes Insights 2023

 

Rekryteringsparadoxen — Mångfaldens betydelse för framtidens kompetensförsörjning

Näringslivet har en allt för snäv bild av hur kompetens ser ut och vart man hittar den, visar Wes nyaste rapport ”Rekryteringsparadoxen – mångfaldens betydelse för framtidens kompetensförsörjning” (2023). Det leder till att man upplever sig ha svårt att hitta rätt kompetens. Att förnya sitt sätt att se på kompetens, genom att bredda poolen av kandidater genom kön, ålder och bakgrund samt genom att se utanför den egna branschen och bättre nyttja överförbara kompetenser och erfarenheter är ett effektivt sätt att avhjälpa den upplevda kompetensbristen.

Rapporten bygger på en undersökning med drygt 800 ledare i näringslivet och offentlig sektor och visar att det finns en rekryteringsparadox. Det finns en upplevd kompetensbrist, samtidigt som ledarna själva vet vad de behöver göra för att lösa kompetensbristen. Rapporten avslutas med fem konkreta rekommendationer till ägare, styrelser och ledningar.

 

Ladda ner rapporten på svenska här

Download the report in English here

Mer om Rekryteringsparadoxen

Wes_Insights_Ledarskap i det nya normala_omslag

 

Ledarskap i det nya normala

Rapporten Ledarskap i det nya normala (2021) visar tydligt att pandemin ställer nya krav på ledarskap och att kvinnliga ledare just nu är bäst rustade för att klara dem. Samtidigt växer insikten om att organisationer präglade av mångfald har bättre förutsättningar att ställa om snabbt. Rapporten bjuder på statistik och insikter som kan ligga till grund för strategiskt beslutsfattande och vägleda organisationer och företag som vill vinna över topptalangerna och bygga mer inkluderande framtida organisationer.

Ladda ner rapporten på svenska här

Download the report in English here

Mer om Ledarskap i det nya normala

 

 

Stjärnkraft - Wes Insights 2018

Stjärnkraft 

Rapporten "Stjärnkraft" (2018) är en omfattande studie baserad på erfarenheterna från över 2000 kvinnliga ledare från olika branscher och chefsnivåer i Wes kandidatnätverk. Studien redogör bland annat för vad som gör att de kvinnliga ledarna väljer eller väljer bort en arbetsgivare, vad som är viktigast för dem i deras ledarskap och hur de ser på karriärutveckling. Studien är tankeväckande och slår hål på många myter om ledarskap och mångfald vilket ger inspiration till hur man som företag och organisation kan göra för att förbättra sin förmåga att rekrytera och behålla 100% av kompetensbasen. Rapporten togs fram i samarbete mellan Wes och Kairos Future.

 Ladda ner rapporten här (svenska)

För frågor gällande Wes rapporter, inklusive föreläsningar, vänligen kontakta på oss på kontakt@wesgroup.se.