Wes executive search

Wes bryter normer i en traditionstyngd bransch

 

Om Wes

Wes grundades 2011 med avsikt att aktivt bidra till att öka mångfalden i svenskt och internationellt näringsliv genom att gå bortom de traditionella och givna nätverken och erbjuda en modern, innovativ och professionell chefsrekryteringsprocess som ger tillgång till hela kompetensutbudet. 

Wes arbetar med Executive Search och rådgivning med fokus på kompetens, mångfald och inkludering på  chefs-, styrelse- och ledningsnivå. Vi stöttar även våra kunder med interimsrekryteringar på executive nivå. Vi har gedigen erfarenhet från operativt arbete på ledande befattningar samt mångårig erfarenhet av att rekrytera och utvärdera chefer. Wes utbildar och föreläser även för små eller större grupper kring frågor tätt sammanlänkade med rekrytering, talangmarknaden och mångfald och inkludering.

Vi är den givna samarbetspartnern för de bolag som, precis som vi, värdesätter ett modernt ledarskap och en inkluderande företagskultur. Wes arbetar med uppdragsgivare inom näringsliv, offentlig sektor och idéburna organisationer. Vi arbetar också över många olika branscher. Våra kunder är etablerade storföretag, entreprenörsdrivna bolag inom tech- och tillväxtarenan men också flera investment- och riskkapitalbolag. I varje process vi genomfört har målet varit detsamma, att hitta rätt person för uppdraget.

Sedan 2018 är Wes en del av Ogunsen AB som är noterade på First North Stockholm.

Mångfald ökar lönsamheten

Ökad mångfald i ledningar och styrelser leder till förbättrad konkurrenskraft, lönsamhet, innovation och attraktionskraft på marknaden för våra kunder. Vi arbetar innovativt och inkluderande, aktivt med mångfald och ser till hela kompetensutbudet i marknaden i varje rekryteringsprocess. Vår process gör skillnad på sista raden.

Bredare perspektiv

Wes går mot strömmen i chefsrekryteringsbranschen och ser till hela kompetensutbudet i marknaden genom att alltid identifiera och inkludera de starkaste ledarna i varje rekryteringsprocess. Våra uppdrag kännetecknas av högt uppsatta chefer som har modet att genomföra ett förändringsarbete som skapar avgörande skillnad för bolaget.

Vi gör märkbar skillnad

Wes har hjälpt hundratals företag och organisationer att förbättra mångfalden i sina ledningar och styrelser. Vi har tillsatt fler än 1200 ledare till nya chefsroller och styrelseuppdrag, varav 75% kvinnor och 35% med utländsk bakgrund. Vi jobbar ständigt med att utöka vårt stora nätverk av marknadens starkaste ledare, från såväl storbolag som tillväxtarenan.

Ett nytt sätt att arbeta

När man ska hitta dagens och morgondagens ledare kan man inte använda gårdagens sätt att arbeta. På Wes ger vi mer. Med det starkaste örat mot rälsen, vet vi vilken riktning näringslivet går och följer med i den utvecklingen. Genom att se bortom traditionella nätverk och våga tänka nytt i våra rekryteringsprocesser ser vi till att marknadens bästa kompetensutbud inkluderas i varje enskilt uppdrag.

Vår vision

Wes vision är att aktivt bidra till att öka mångfalden i toppskiktet i svenskt och internationellt näringsliv.

vit-pil