Wes executive search

 

 

Wes vision är ett inkluderande och diversifierat näringsliv där olikhet i kompetens och erfarenhet tas tillvara för att bygga en hållbar framtid. Vi är specialister på att rekrytera ledare – till styrelser, ledningar och andra seniora nyckelroller - med fokus på mångfald.

 

På Wes ser vi bortom traditionella nätverk och erbjuder en kvalifikationsbaserad, innovativ och professionell Executive Search process som ger tillgång till hela kompetensutbudet. Vi säkerställer bredd genom att beakta både demografisk mångfald (synliga faktorer som kön, ålder, etnicitet, bakgrund) och variationer i djupare interna faktorer så som personlighet, värderingar, tankesätt, och erfarenheter. Tillsammans ger dessa dimensioner en djup nivå av mångfald som leder till bättre resultat och förutsättningar för Wes kunder.

Genom att erbjuda ledarskapsutveckling och strategisk rådgivning inom våra expertområden – kompetensförsörjning, mångfald och inkluderande ledarskap, hjälper vi företag att bygga professionella, moderna och diversifierade ledningar och styrelser.

Vårt team har senior erfarenhet och levererar processkvalitet kombinerat med kreativitet och mod. Vi har stor erfarenhet av att rekrytera styrelseordförande och ledamöter, VD och företagsledningsroller som CFO, CHRO, COO, CMO, CIO, samt andra nyckelroller och seniora affärsnära chefsroller.

Våra kunder är allt från stora företag till mindre tillväxtbolag och i många olika branscher. Målet för varje process är likväl detsamma – att hitta rätt person för uppdraget. Sedan starten 2011 har vi hjälpt hundratals företag och organisationer att förbättra mångfalden i sina ledningar och styrelser och att hitta inkluderande ledare.

Wes är sedan 2018 en del av Ogunsen AB som är noterat på First North Stockholm.

Kontaktuppgifter till hela vårt team finns här.

Mångfald berikar företagen

Ökad mångfald i ledningar och styrelser leder till förbättrad konkurrenskraft, lönsamhet, innovation och attraktionskraft på marknaden för våra kunder. Wes har hjälpt hundratals företag och organisationer att förbättra mångfalden i sina ledningar och styrelser. Vi arbetar innovativt och inkluderande, aktivt med mångfald och ser till hela kompetensutbudet i marknaden i varje rekryteringsprocess. Vår process gör skillnad på sista raden.

 

Bredare perspektiv

När man talar om mångfald är det väsentligt att förstå skillnaderna mellan mångfald då det finns flera olika typer av mångfald på arbetsplatsen. Traditionellt har mångfald fokuserat på lätt observerbara demografiska egenskaper som kön, ålder och etnicitet. Det kan benämnas som “surface-level diversity". De egenskaper som inkluderar icke-observerande som egenskaper attityder, värderingar och religiösa övertygelser kallas för ”deep-level diversity”.

Surface-level: kön, etnicitet, ålder, fysiska förmågor.

Deep-level: värderingar, attityder, tro, personlighet, intelligens.