Wes bryter normer i en traditionstyngd bransch

Mångfald ökar lönsamheten

 

På Wes har vi rekryterat fler än 800 ledare till nya chefsroller och styrelseuppdrag, varav 80 % är kvinnor och 40 % med utländsk bakgrund. Bättre balans mellan kvinnliga och manliga ledare betyder bättre lönsamhet. Därför arbetar allt fler företag medvetet för att öka andelen kvinnor på ledande positioner. Trots det är 80 % av kandidaterna som presenteras av chefsrekryteringsföretag i Sverige idag fortfarande män.

Sveriges snabbast växande bolag inom Executive Search

Wes rekryterar de mest kompetenta kandidaterna till befattningar på lednings- och interimsnivå samt till styrelser. Vi arbetar innovativt med inkluderande rekryteringsprocesser och är specialister på att identifiera och inkludera marknadens bästa kvinnliga ledare i varje uppdrag. Det har gjort oss till Sveriges snabbast växande chefsrekryteringsföretag.

Bredare perspektiv

Wes går mot strömmen i chefsrekryteringsbranschen och ser till hela kompetensutbudet i marknaden genom att alltid identifiera och inkludera de starkaste ledarna i varje rekryteringsprocess. Våra uppdrag kännetecknas av högt uppsatta chefer som har modet att genomföra ett förändringsarbete som skapar avgörande skillnad för bolaget.

Vi gör märkbar skillnad

Wes har hjälpt närmare 200 företag och organisationer att få sin första kvinnliga VD, CFO eller styrelseledamot någonsin. Vi har även bidragit till att över 300 företag och organisationer förbättrat mångfalden i sina ledningar och styrelser. Därtill har vi ett nätverk med fler än 20 000 av marknadens starkaste ledare, från såväl storbolag som tillväxtarenan.

Ett nytt sätt att arbeta

När man ska hitta dagens och morgondagens ledare kan man inte använda gårdagens sätt att arbeta. På Wes ger vi mer. Med det starkaste örat mot rälsen, vet vi vilken riktning näringslivet går och följer med i den utvecklingen. Genom att se bortom traditionella nätverk och våga tänka nytt i våra rekryteringsprocesser ser vi till att marknadens bästa kompetensutbud inkluderas i varje enskilt uppdrag.

Vår vision

Wes vision är att aktivt bidra till att öka mångfalden i svenskt och internationellt näringsliv.