Executive search

 

 

Strategi - vi erbjuder strategisk rådgivning inom kompetens, mångfald och ledarskap

 

Våra kunder är ägare, investerare, styrelser och ledare som vill säkra att deras bolag och organisationer har rätt kompetenser på plats för att nå sina affärsmål. Våra tjänster paketeras utifrån kundens behov. Vi erbjuder såväl löpande rådgivning som specifika insatser, tex styrelseutvärdering, kompetenskartläggning och ägardirektiv-analyser. Vi erbjuder även workshops och föreläsningar.

Områden:

  • Kompetenskartläggning styrelse och ledning
  • Ägardirektiv
  • M&A Management audit
  • Strategi för mångfald och inkludering, DEI
  • Inkluderande ledarskap

Vill du veta mer? 

Kontakta oss