Executive search Stockholm

Strategy Consulting

 

Strategi - vi erbjuder strategisk rådgivning kopplat till mångfald, ledarskap, kultur och organisation

 

Våra kunder är ägare, investerare, styrelser och ledare som vill säkra att deras bolag och organisationer har rätt kompetenser på plats för att nå sina affärsmål. Våra tjänster paketeras utifrån kundens behov. Vi erbjuder såväl löpande rådgivning som specifika insatser, t.ex. styrelseutvärdering, kompetenskartläggning och ägardirektiv-analyser inför IPO:er. Vi erbjuder även workshops och föreläsningar.

Områden:

  • Mind the Gap-strategi. Vi vässar er kompetensstrategi för att framtidssäkra bolaget.
  • Styrelse- och VD-utvärdering med kompetenskartläggning
  • Ägardirektiv, KPI:er för att nå strategiska mål
  • M&A Management audit, i samband med förvärv, innan eller efter för bästa möjliga kulturella matchning gällande ledarskap och värderingar.
  • Strategi för mångfald och inkludering, DEI
  • Inkluderande ledarskap
Wes x AK leadership strategy consulting

Strategy & Leadership Consulting

För att nå näringslivets mål om lönsamhet och hållbarhet krävs det att vi prioriterar mångfald och inkludering på riktigt. Kompetensförsörjning, mångfald och inkluderande ledarskap är avgörande för affärsframgång. Dessa frågor bör lyftas till högsta nivå och kräver en gedigen och långsiktig strategi.

Tillsammans ser Wes och Aaron fram emot att revolutionera näringslivet och vägleda ledningar, styrelser och ägare i att bygga en roadmap och tänka nytt när det kommer till kompetensförsörjning, inte minst för att framtidssäkra sina bolag.

Vill du veta mer? 

Kontakta oss