Executive search Stockholm

Executive Search med fokus på mångfald och inkludering

Wes bidrar till att skapa framgångsrika företag genom att hjälpa våra kunder med rekrytering, ledarskap och strategi. Med kunskap och engagemang får vi våra kunder och kandidater att tänka nytt och våga mer. Vår vision är ett inkluderande och diversifierat näringsliv där allas kompetens bidrar till att bygga en hållbar framtid.

Wes Insights 2023

Näringslivet har en allt för snäv bild av hur kompetens ser ut och vart man hittar den, visar Wes nyaste rapport ”Rekryteringsparadoxen – mångfaldens betydelse för framtidens kompetensförsörjning” (2023). Det leder till att man upplever sig ha svårt att hitta rätt kompetens. Att förnya sitt sätt att se på kompetens, genom att bredda poolen av kandidater genom kön, ålder och bakgrund samt genom att se utanför den egna branschen och bättre nyttja överförbara kompetenser och erfarenheter är ett effektivt sätt att avhjälpa den upplevda kompetensbristen.

 

Läs mer

Nyheter

Di debatt 18 maj
230518

Normer måste utmanas och synen på chefskapet förnyas om vi ska klara chefsförsörjningen

I Dagens Industri Bilden av vem som kan och vill vara chef måste breddas och utvecklas. Den slutsatsen kan dras utifrån nya rapporter, skriver Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna, Sveriges chefsorganisation och Carolina Engström, VD på Wes. Fö...
fkl-2023-fb
230517

De är Framtidens Kvinnliga Ledare 2023

Efter en intensiv jury- och urvalsprocess med hundratals fantastiska kandidater har Framtidens kvinnliga ledare 2023 utsetts. Ledarna rankar för 17:e året i rad landets 75 främsta unga kvinnliga ledare — 75 fantastiska och otroligt kompetenta kvinnli...
Rekrytering
230501

Snäv rekrytering leder till kompetensslöseri

I Aktuell Hållbarhet Vårt samhälle står inför enorma utmaningar och näringslivet behöver vara en självklar del av lösningarna. Samhällsklyftorna ökar, digitaliseringen medför nya krav och vi behöver ställa om till en hållbar utveckling. För att lyckas...