Executive search Stockholm

Executive Search med fokus på mångfald och inkludering

Wes bidrar till att skapa framgångsrika företag genom att hjälpa våra kunder med rekrytering, ledarskap och strategi. Med kunskap och engagemang får vi våra kunder och kandidater att tänka nytt och våga mer. Vår vision är ett inkluderande och diversifierat näringsliv där allas kompetens bidrar till att bygga en hållbar framtid.

Wes Insights 2023

Näringslivet har en allt för snäv bild av hur kompetens ser ut och vart man hittar den, visar Wes nyaste rapport ”Rekryteringsparadoxen – mångfaldens betydelse för framtidens kompetensförsörjning” (2023). Det leder till att man upplever sig ha svårt att hitta rätt kompetens. Att förnya sitt sätt att se på kompetens, genom att bredda poolen av kandidater genom kön, ålder och bakgrund samt genom att se utanför den egna branschen och bättre nyttja överförbara kompetenser och erfarenheter är ett effektivt sätt att avhjälpa den upplevda kompetensbristen.

 

Läs mer

Nyheter

Executive search
230913

Rekryteringsparadoxen: Stort behov av erfaren kompetens

I det första kapitlet av Wes Insights 2023 "Rekryteringsparadoxen – mångfaldens betydelse för framtidens kompetensförsörjning” utforskar vi näringslivets kompetensbehov. Resultaten visar att hälften av de tillfrågade ledarna i stort sett alltid eller of...
Executive search
230811

Rekryteringsparadoxen: Accelerera lärandet

I kapitel fyra av Wes Insights 2023 "Rekryteringsparadoxen – mångfaldens betydelse för framtidens kompetensförsörjning” utforskar vi vikten av kontinuerligt lärande. För att företag ska behålla sin konkurrenskraft behöver de aktivt främja kontinuerligt...
Executive search
230806

Rekryteringsparadoxen: Mångfaldens sprängkraft

I kapitel tre av Wes Insights 2023 "Rekryteringsparadoxen – mångfaldens betydelse för framtidens kompetensförsörjning” djupdyker vi i två underliggande dimensioner av mångfaldsarbete, de som i befintlig forskning ofta benämns surface level diversity (fo...