Wes Insights 2023_hero_overlay_web

Wes Insights 2023

Rekryteringsparadoxen — Mångfaldens betydelse för framtidens kompetensförsörjning

Näringslivet har en allt för snäv bild av hur kompetens ser ut och vart man hittar den, visar Wes nyaste rapport ”Rekryteringsparadoxen – mångfaldens betydelse för framtidens kompetensförsörjning” (2023). Det leder till att man upplever sig ha svårt att hitta rätt kompetens. Att förnya sitt sätt att se på kompetens, genom att bredda poolen av kandidater genom kön, ålder och bakgrund samt genom att se utanför den egna branschen och bättre nyttja överförbara kompetenser och erfarenheter är ett effektivt sätt att avhjälpa den upplevda kompetensbristen.

Rapporten bygger på en undersökning med över 800 ledare i näringslivet och offentlig sektor och visar att det finns en rekryteringsparadox. Det finns en upplevd kompetensbrist, samtidigt som ledarna själva vet vad de behöver göra för att lösa kompetensbristen. Rapporten avslutas med fem konkreta rekommendationer till ägare, styrelser och ledningar.

Rekommendationer för ägare, styrelse och ledning

1.     Släpp branschsargen. Att våga söka kompetens utanför branschen är en av de mest effektiva vägarna till en säkrad kompetensförsörjning i framtiden.

2.     Uppdatera sättet ni rekryterar. Nyttja hela kompetenspoolen, kräv en mångfald av kandidater, och glöm inte värdet av ledarskapsutveckling.

3.     Sätt en långsiktig kompetensstrategi – på alla nivåer. Sätt krav och formulera tydliga mål kring hur sammansättningen och försörjningen av kompetens ska se ut i framtiden, med tydligt ledarskap från styrelsen.

4.     Utveckla inkluderande ledarskap. Det räcker inte med mångfald; ett ledarskap som kontinuerligt och aktivt strävar efter en ökad öppenhet, lyhördhet och nyfikenhet på nya perspektiv är en nyckel till långsiktig framgång.

5.     Boosta lärandet. Mångfald och lärande hänger ihop, så inför aktiviteter som främjar lärandet i organisationen.

Mer om rapporten

Sammanfattning

Läs rapportens executive summary här.

Stort behov av erfaren kompetens

Läs kapitel 1 om kompetensbehov här.

Accelerera lärandet

Läs kapitel 4 om lärande här.

Rekommendationer

Läs rapportens rekommendationer här.

Kompetensbrist eller kompetensslöseri?

Läs kapitel 2 om kompetensslöseri här.

Pressmeddelande

Läs rapportens pressmeddelande här.

Digital release

Se rapportens digitala lansering här

Mångfaldens sprängkraft

Läs kapitel 3 om deep level diversity här.

Medieförfrågningar & Föreläsningar

För frågor gällande rapporten, inklusive föreläsningar, vänligen kontakta Wes på kontakt@wesgroup.se.

För medieförfrågningar, vänligen kontakta Rebecka Shirazi, Head of Communications på Wes, på 070 959 43 03 eller rebecka@wesgroup.se.