Executive search

Executive Search

 

Rekrytering – vi hjälper er att hitta rätt person för rätt uppdrag

 

Vad behövs för att hitta dagens och morgondagens ledare? Hur attraherar och behåller man de främsta talangerna som ska lösa framtidens utmaningar? Bredda perspektivet, släpp taget om traditionella föreställningar om livslång erfarenhet från en och samma bransch – och sätt relevanta krav. Och det är just det som Wes hjälper våra kunder med. Vi arbetar i en mängd olika branscher och med bolag i olika faser. Våra kunder är såväl noterade som onoterade bolag.  

 • Styrelse

  Vi agerar rådgivare till ägare och valberedningar för att tillsätta såväl ordförande som ledamöter. En viktig del i vår process är kompetenskartläggning av befintlig styrelse.

 • Interim

  Vi har ett brett nätverk av seniora rådgivare och interimskonsulter som med kort varsel tar sig an komplexa uppdrag. Vanliga roller är VD, CFO och HR.

 • VD och ledning

  Vi har stor erfarenhet av att tillsätta VD:ar och övriga ledningsroller. Vi arbetar i olika branscher och med bolag i olika faser och utvärderar ledarskapet som krävs för att nå företagets strategiska mål.

 • Seniora nyckelroller 

  Vårt team av konsulter har en bred erfarenhet av att tillsätta nyckelroller och seniora specialister med spetskompetens.

Executive Search

Wes Executive search-process är modern, kreativ och inkluderande. Med vår kompetensbaserade rekryteringsmodell kan vi på ett kvalitativt sätt identifiera vilka kompetenser som behövs för att kandidaten skall bli så framgångsrik som möjligt i rollen. Vi arbetar aktivt och brett med mångfald i våra processer. Framförallt hittar vi nya vägar för att nå målet och utmanar både våra kunder och oss själva att vara nytänkande och framåtlutade. Vårt mål är alltid att leverera en stark och spännande palett i urvalet som är anpassat till varje uppdrag och uppdragsgivares behov.

Fast Track

Wes Fast Track är en skräddarsydd tjänst för snabbfotade start-ups- och scale-ups som behöver en mer flexibel lösning för att få rätt kompetens på rätt plats utan att tumma på kvalitén. Vi utgår från Wes ordinarie Executive Search men skräddarsyr upplägget för bolag som behöver en snabbare och enklare process där tidsplanen slimmas än mer. Därmed anpassar vi även vissa villkor och material, och delar av vår mer omfattande Executive Search-process finns istället tillgängliga som tilläggstjänster.

Vill du veta mer? 

Kontakta oss