Vi ser bortom de traditionella nätverken

Ett modernare ledarskap är en av de största möjligheterna för företag och organisationer att stärka sin konkurrenskraft. Wes är specialister på att inkludera hela marknadens kompetensutbud i våra rekryteringar. Det betyder att vi vet hur och var man hittar de absolut bästa ledarna, en utgångspunkt som präglar alla våra tjänster såväl som vår arbetsmetod.

ChefsrekryteringWes är specialister på chefsrekrytering. Vi rekryterar chefer till mellanchefsnivå, ledningsnivå och till styrelser. Våra konsulter och researchers har djup kunskap och mångårig erfarenhet av att rekrytera talanger och ledare både till privat och offentlig sektor. Och eftersom ökad mångfald i ledningar och styrelser leder till bättre lönsamhet och ökad konkurrenskraft, inkluderar vi alltid de bästa kvinnliga ledarna i våra sökprocesser.

Styrelserekrytering

Få svenska bolag lyckas fullfölja ambitionen om en jämn könsfördelning i sina styrelser. Det vanligaste argumentet är brist på kvinnlig kompetens. Den myten slår vi hål på genom att även vid våra styrelserekryteringar göra genomgripande sökningar och kartläggningar av hela marknadens kompetensutbud. I Wes nätverk finns dessutom över 12 000 kvinnliga ledare, många av dem med erfarenhet från operativa ledningsuppdrag och/eller kvalificerat styrelsearbete.

Interimsrekrytering

Interimsrekrytering ger stor flexibilitet om du snabbt behöver få in rätt kompetens under en begränsad period. Wes erbjuder effektiva interimslösningar och hyr regelbundet ut interimskonsulter till våra uppdragsgivare som återfinns inom en rad olika branscher. Dessutom erbjuder vi interimskonsulter både på chefs- och specialistnivå.

Second opinion

Om ni har genomfört en rekryteringsprocess själva och vill ha hjälp i bedömningen av era slutkandidater kan vi ge stöd genom en second opinion. Genom djupintervjuer, tester och referenstagning säkerställer vi på ett effektivt sätt kvalitén i rekryteringar och interna befordringar.

Intresserad av våra

rekryteringstjänster?

Kontakta Oss

Föreläsningar & Seminarier


För att inspirera till ökad mångfald och förändrat ledarskap föreläser vi regelbundet för chefer, ledningsgrupper och styrelser inom näringsliv och offentlig sektor. Under rubriker som ”Framtidens ledarskap”, ”Kriget om stjärnorna” och ”Slaget om den kvinnliga ledaren” berättar vi om hur man attraherar morgondagens talanger, samt om sambandet mellan rätt kompetensmix och god lönsamhet. Vi håller både öppna föreläsningar och skräddarsyr dem specifikt för olika företag och organisationer. Sammanlagt har vi genomfört närmare 200 föreläsningar, bland annat i följande sammanhang:

 • Handelshögskolan i Stockholm
 • Kungliga Tekniska Högskolan
 • Berghs School of Communication
 • Veckans Affärer
 • Svenskt Näringsliv
 • Personalmässan
 • Stockholms Handelskammare
 • Saab
 • Siemens
 • Telenor
 • Botkyrka Kommun
 • Ledarna
 • Tele 2
 • Sveriges Kommunikatörer

Vill du anlita Wes till en föreläsning? Kontakta Liv Gorosch: liv@wesgroup.se eller Nusin Cilgin: nusin@wesgroup.se

Chefsrådgivning


Behöver du en sparringpartner? Wes erbjuder individuell chefsrådgivning både på löpande basis och under kortare perioder. Efter en inledande intervju matchas du noggrant med en rådgivare som passar dig. Planen lägger vi upp tillsammans. Vill du veta mer? Kontakta Liv Gorosch: liv@wesgroup.se

Ledarskapsutbildning


I samarbete med utbildningsföretaget Svenskt Ledarskap erbjuder Wes företagsanpassade utbildningar och kurser inom ledarskap och ledningsutveckling. Tillsammans skräddarsyr vi innehåll och teman utifrån varje kunds specifika önskemål och behov. Läs mer på: http://svensktledarskap.se Vill du veta mer om Wes utbildningar? Kontakta Liv Gorosch: liv@wesgroup.se eller Nusin Cilgin: nusin@wesgroup.se

HR-Konsulting


Wes ger även stöd och råd i alla typer av HR-relaterade frågor:

 • Rekryteringsutbildning
 • Arbetsrätt
 • HR-strategier och HR-processer
 • Riktlinjer och policies
 • Avtalsformulering
 • Talent management

Vill du veta mer? Kontakta Liv Gorosch: liv@wesgroup.se eller Nusin Cilgin: nusin@wesgroup.se