wes-header-1

Vi ser bortom de traditionella nätverken

 

Ett modernare ledarskap är en av de största möjligheterna för företag och organisationer att stärka sin konkurrenskraft. Wes är specialister på att inkludera hela marknadens kompetensutbud i våra rekryteringar. Det betyder att vi vet hur och var man hittar de absolut bästa ledarna, en utgångspunkt som präglar alla våra tjänster såväl som vår arbetsmetod.

 

Chefsrekrytering

Wes är specialister på chefsrekrytering. Vi rekryterar chefer till mellanchefsnivå, ledningsnivå och till styrelser. Våra konsulter och researchers har djup kunskap och mångårig erfarenhet av att rekrytera talanger och ledare både till privat och offentlig sektor. Och eftersom ökad mångfald i ledningar och styrelser leder till bättre lönsamhet och ökad konkurrenskraft, inkluderar vi alltid de bästa kvinnliga ledarna i våra sökprocesser.

Styrelserekrytering

Få svenska bolag lyckas fullfölja ambitionen om en jämn könsfördelning i sina styrelser. Det vanligaste argumentet är brist på kvinnlig kompetens. Den myten slår vi hål på genom att även vid våra styrelserekryteringar göra genomgripande sökningar och kartläggningar av hela marknadens kompetensutbud.

Interim

Interimsrekrytering ger stor flexibilitet om du snabbt behöver få in rätt kompetens under en begränsad period. Wes erbjuder effektiva interimslösningar och hyr regelbundet ut interimskonsulter till våra uppdragsgivare som återfinns inom en rad olika branscher.

Second Opinion

Om ni har genomfört en rekryteringsprocess själva och vill ha hjälp i bedömningen av era slutkandidater kan vi ge stöd genom en second opinion. Genom djupintervjuer, tester och referenstagning säkerställer vi på ett effektivt sätt kvalitén i rekryteringar och interna befordringar.

Föreläsningar & Seminarier

Wes föreläser regelbundet för chefer, ledningsgrupper och styrelser inom näringsliv och offentlig sektor. Grundat i vår expertis, erfarenhet och forskning (både vår egen och andras) diskuterar vi hur man attraherar talanger, samt om sambandet mellan rätt kompetensmix, mångfald och god lönsamhet — och föreslår konkreta rekommendationer. Vi håller både öppna föreläsningar och skräddarsyr dem specifikt för olika företag, organisationer och evenemang.

Rådgivning

Wes erbjuder individuell chefsrådgivning och företagsanpassade utbildningar inom ledarskap och ledningsutveckling. Vi ger även stöd och råd i alla typer av HR-relaterade frågor, ofta kring frågor tätt sammanlänkade med rekrytering, mångfald och inkludering. Tillsammans skräddarsyr vi innehåll och teman utifrån varje kunds specifika önskemål och behov.

phone-icon

Intresserad av våra
tjänster?

Kontakta Oss