Executive search Stockholm

Executive Search.
Ledarskap.
Strategi.

 

Ett modernare och inkluderande ledarskap är en av de största möjligheterna för företag och organisationer att stärka sin konkurrenskraft. Wes är specialister på att inkludera hela marknadens kompetensutbud i våra rekryteringar och arbetar innovativt för att hitta rätt person för uppdraget. Det betyder att vi vet hur och var man hittar de absolut bästa ledarna, en utgångspunkt som präglar alla våra tjänster såväl som vår arbetsmetod.

Rekrytering

Wes är experter på chefsrekrytering till mellanchefsnivå, ledningsnivå och till styrelser. Vårt team har djup kunskap och mångårig erfarenhet av att rekrytera talanger och ledare både till näringslivet och offentlig sektor. En professionell och kompetensbaserad rekryteringsprocess är lika viktigt för styrelseroller som för andra ledarskapsroller — och mångfald är en nyckelfaktor. I alla våra uppdrag gör vi genomgripande sökningar och kartläggningar av hela marknadens kompetensutbud. Få svenska bolag lyckas fullfölja ambitionen om bättre mångfald eller en jämn könsfördelning i sina styrelser. Men på Wes vet vi både att kompetensen finns och hur man bäst hittar den. Wes erbjuder även effektiva interimslösningar och hyr regelbundet ut interimskonsulter till våra uppdragsgivare som återfinns inom en rad olika branscher.

Genom att erbjuda olika processer, i form av Executive Search och Fast Track, möter vi våra kunders behov.

Ledarskap

Wes erbjuder individuell chefsrådgivning och företagsanpassade utbildningar inom ledarskap och ledningsutveckling. Vi ger även stöd och råd i alla typer av Talent Acquisition och HR-relaterade frågor, ofta kring frågor tätt sammanlänkade med rekrytering, mångfald och inkludering. Tillsammans skräddarsyr vi innehåll och teman utifrån varje kunds specifika önskemål och behov.

Strategi

Wes stöttar kunder med utvärdering och utveckling av chefer och organisationer inom en rad olika strategiska områden, med extra fokus på mångfald och inkludering.

Vill du veta mer? 

Kontakta oss