Headhunting Stockholm

Vi ser bortom de traditionella nätverken

 

Ett modernare och inkluderande ledarskap är en av de största möjligheterna för företag och organisationer att stärka sin konkurrenskraft. Wes är specialister på att inkludera hela marknadens kompetensutbud i våra rekryteringar och arbetar innovativt för att hitta rätt person för uppdraget. Det betyder att vi vet hur och var man hittar de absolut bästa ledarna, en utgångspunkt som präglar alla våra tjänster såväl som vår arbetsmetod.

Chefsrekrytering

Wes är specialister på chefsrekrytering. Vi rekryterar chefer till mellanchefsnivå, ledningsnivå och till styrelser. Vårt team har djup kunskap och mångårig erfarenhet av att rekrytera talanger och ledare både till näringslivet och offentlig sektor. Och eftersom ökad mångfald i ledningar och styrelser leder till bättre lönsamhet och ökad konkurrenskraft arbetar vi aktivt med en inkluderande och kompetensbaserad process som säkerställer mångfald och de bästa kvinnliga ledarna i urvalet.

Styrelserekrytering

En professionell och kompetensbaserad rekryteringsprocess är lika viktigt för styrelseroller som för andra ledarskapsroller — och mångfald är en nyckelfaktor. Även vid våra styrelserekryteringar gör vi genomgripande sökningar och kartläggningar av hela marknadens kompetensutbud. Få svenska bolag lyckas fullfölja ambitionen om bättre mångfald eller en jämn könsfördelning i sina styrelser. Det vanligaste argumentet är brist på kompetens utanför de traditionella styrelsenätverken. Men på Wes vet vi både att kompetensen finns och hur man bäst hittar den. 

Fast Track

Wes Fast Track är en skräddarsydd tjänst för snabbfotade start-ups- och scale-ups som behöver en mer flexibel lösning för att få rätt kompetens på rätt plats utan att tumma på kvalitén. Tempo är A och O. Vi utgår från Wes ordinarie Executive Search men skräddarsyr upplägget för bolag som behöver en snabbare och enklare process där tidsplanen slimmas än mer. Därmed anpassar vi även vissa villkor och material, och delar av vår mer omfattande Executive Search-process finns istället tillgängliga som tilläggstjänster.

Interim

Interimsrekrytering ger stor flexibilitet om du snabbt behöver få in rätt kompetens under en begränsad period. Wes erbjuder effektiva interimslösningar och hyr regelbundet ut interimskonsulter till våra uppdragsgivare som återfinns inom en rad olika branscher.

Second Opinion

Om ni har genomfört en rekryteringsprocess själva och vill ha hjälp i bedömningen av era slutkandidater kan vi ge stöd genom en second opinion. Genom djupintervjuer, tester och referenstagning säkerställer vi på ett effektivt sätt kvalitén i rekryteringar och interna befordringar.

Rådgivning 

Wes erbjuder individuell chefsrådgivning och företagsanpassade utbildningar inom ledarskap och ledningsutveckling. Vi ger även stöd och råd i alla typer av Talent Acquisition och HR-relaterade frågor, ofta kring frågor tätt sammanlänkade med rekrytering, mångfald och inkludering. Tillsammans skräddarsyr vi innehåll och teman utifrån varje kunds specifika önskemål och behov.

Ledarskapsutveckling

Wes stöttar kunder med utvärdering och utveckling av chefer och ledare inom en rad olika strategiska områden, med extra fokus på mångfald och inkludering. Vi erbjuder VD-utvärdering, successionsplanering och successionsbedömning, identifiering och utvärdering av interna ledarskapstalanger och annat stöd med mål att stärka organisationens ledarskapskompetens och framtid. Wes metod är baserad på lång erfarenhet av strategisk rådgivning och gedigen operativ ledarskapserfarenhet inom dessa områden, och inkluderar omfattande intervjuer, djupgående analys och tester och andra bedömningsverktyg. 

Chefscoaching & Karriärrådgivning

Wes erbjuder chefsstöd och karriärrådgivning som anpassas efter individuella behov. Det kan handla om personlig chefscoaching eller onboarding av en ny chef, förändringsledning, karriärcoaching, teamutveckling m.m. Wes coaching ger insikt, verktyg, inspiration och skapar fokus och handling. När du blir mer medveten om vilken ledarstil och kompetens du har får du även bättre förutsättningar att utvecklas i ditt ledarskap och nå dina mål. Med chefscoaching ökas även möjligheter till goda resultat i din organisation. Denna tjänst är för ledare och chefer som vill utveckla sitt ledarskap och bli bättre på att kommunicera sitt personliga ledarskap, men även för de kandidater som vill förbättra sina karriärmöjligheter. Vi skräddarsyr varje coaching efter kundens mål.

Agent

Wes Agent är en exklusiv premium tjänst för seniora chefer och ledare som är redo för nästa steg i karriären och behöver stöd i att sätta strategi och med nätverkande. Är du osäker på var du ska börja? Kan du inte ta dialogen öppet med ditt nätverk? Då är Wes Agent något för dig. Tillsammans kommer vi fram till en skräddarsydd plan för att hitta din nästa resa. Vi tydliggör dina mål och styrkor, identifierar företag och roller som är en bra match, och stöttar diskret med nätverkande och introduktioner.

Föreläsningar & Seminarier

Wes föreläser regelbundet för chefer, ledningsgrupper och styrelser inom näringsliv och offentlig sektor. Grundat i vår expertis, erfarenhet och forskning (både vår egen och andras) diskuterar vi hur man attraherar talanger, samt om sambandet mellan rätt kompetensmix, mångfald och god lönsamhet — och föreslår konkreta rekommendationer. Vi håller både öppna föreläsningar och skräddarsyr dem specifikt för olika företag, organisationer och evenemang.

Rekrytering i Stockholm

Intresserad av våra
tjänster?

Kontakta oss