CFO rekrytering

Wes Insights 2021

Ledarskap i det nya normala

 

Rapporten Ledarskap i det nya normala visar tydligt att pandemin ställer nya krav på ledarskap och att kvinnliga ledare just nu är bäst rustade för att klara dem. Samtidigt växer insikten om att organisationer präglade av mångfald har bättre förutsättningar att ställa om snabbt. Slutsatserna visar att förutsättningarna för att bygga mer inkluderande och jämställda bolag blivit bättre men adderar också nya svar på hur företag och organisationer kan agera för att utveckla sitt ledarskap och öka mångfalden.

Rapporten bjuder på statistik och insikter som kan ligga till grund för strategiskt beslutsfattande och vägleda organisationer och företag som vill vinna över topptalangerna och bygga mer inkluderande framtida organisationer.

Lyssna på Microsoft Sveriges VD Hélène Barnekow och författaren och framtidsexperten Per Schlingmann som ger sin syn på varför kvinnor visat sig vara bättre rustade för distansledarskap än män och varför företag som är duktiga på mångfald klarat omställningen under pandemin bättre.

white-play-btn

Jämställdhet i styrelser

Se film

white-play-btn

Distansledarskap gynnar kvinnliga ledare

Se film

white-play-btn

Mångfaldens betydelse i kristider

Se film

white-play-btn

Attraktiva arbetsgivare

Se film