Rekryteringsbolag i Stockholm

Wes är stolta över att ha stöttat Lunds kommun i rekryteringen av en ny HR-direktör.

Anna Nordén har med sin breda erfarenhet tidigare axlat en rad olika roller inom offentlig sektor. Hon kommer närmast från kommunledningskontoret i Eslöv där hon arbetar som biträdande förvaltningschef. Annas utvecklingsdriv och erfarenheter av modernisering av HR-processer, funktioner och organisationer är noterade som särskilt viktiga för framgång givet de ambitioner och mål Lunds kommun har framåt. Anna tillträder sin tjänst som HR-direktör i Lunds kommun i början av juni.

Vi önskar Lunds kommun och Anna varmt lycka till framåt!

För mer information se pressmeddelande här.

 

Wes är specialister på chefs- och styrelserekrytering, och erbjuder även en rad andra tjänster. Kontakta oss om vi kan hjälpa er.