Headhunting Stockholm

Styrelserekrytering som gör skillnad

 

Moderna och diversifierade styrelser

Mångfald i styrelsen är inte längre ett småskaligt mål utan nyckeln till storskalig impact. Wes har under lång tid byggt upp ett nätverk av ledare, långt utanför traditionella styrelsenätverk, som idag gör skillnad i näringslivets toppskikt, i såväl börsnoterade bolag som snabbväxande tillväxtbolag.

 

Mångfald i styrelsen lönar sig

Diversifierade ledningar och styrelser har idag 35% högre sannolikhet att överträffa genomsnittets lönsamhet. Wes är experter på att hjälpa företag att bygga professionella och moderna styrelser. Vår långa erfarenhet och kompetens inom styrelserekrytering tillsammans med vårt starka nätverk har bidragit till att fler företag och organisationer idag ökar mångfalden i sina styrelser och får därmed mer attraktiva och lönsamma bolag.

Myten om brist på styrelse-kandidater utanför givna normer

Få bolag lyckas fullfölja ambitionen om bättre mångfald i sina styrelser. Det vanligaste argumentet är brist på kompetens utanför den traditionella styrelsenätverken. Den myten slår vi hål på. Genom vårt breda nätverk och ett metodiskt arbete säkerställer vi att ni har ett kompetent urval av innovativa kandidater med tyngd och erfarenhet av både ledarskap och styrelsearbete.

Professionella processer vid styrelsetillsättning

Wes har arbetat med professionella styrelsetillsättningar i över tio år. Våra kunder anlitar oss för vårt starka nätverk men också för en professionell process. Vårt uppdrag handlar om att säkerställa en kompetent och diversifierad styrelsesammansättning som förstår din affär och omvärldens utmaningar.

Resurs Holding om Wes styrelserekrytering

“Vi har genom åren anlitat Wes för rekrytering av styrelseledamöter till Resurs Holding. Är alltid enkelt och smidigt. De är kreativa och tänker utanför boxen, men jobbar samtidigt väldigt metodiskt och strukturerat. De har bred erfarenhet av verksamheter i reglerad miljö. Vi har varit mycket nöjda med de styrelseledamöter som de hjälpt oss att rekrytera.”

– Martin Bengtsson, Valberedningsordförande, Resurs Holding

Rekrytering i Stockholm

Vill du veta mer? 

Kontakta oss