wes-header-1

Styrelserekrytering som gör skillnad

 

Moderna och diversifierade styrelser

Mångfald i styrelsen är inte längre ett småskaligt mål utan nyckeln till storskalig impact. Wes har under lång tid byggt upp ett nätverk av ledare, långt utanför traditionella styrelsenätverk, som idag gör skillnad i näringslivets toppskikt, i såväl börsnoterade bolag som snabbväxande tillväxtbolag.

 

Mångfald i styrelsen lönar sig

Diversifierade ledningar och styrelser har idag 35% högre sannolikhet att överträffa genomsnittets lönsamhet. Wes är experter på att hjälpa företag att bygga professionella och moderna styrelser. Vår långa erfarenhet och kompetens inom styrelserekrytering tillsammans med vårt starka nätverk har bidragit till att fler företag och organisationer idag ökar mångfalden i sina styrelser och får därmed mer attraktiva och lönsamma bolag.

Myten om brist på styrelse-kandidater utanför givna normer

Få bolag lyckas fullfölja ambitionen om bättre mångfald i sina styrelser. Det vanligaste argumentet är brist på kompetens utanför den traditionella styrelsenätverken. Den myten slår vi hål på.Genom vårt breda nätverk och ett metodiskt arbete säkerställer vi att ni har ett kompetent urval av innovativa kandidater med tyngd och erfarenhet av både ledarskap och styrelsearbete.

Professionella processer vid styrelsetillsättning

Wes har arbetat med professionella styrelsetillsättningar i över tio år. Våra kunder anlitar oss för vårt starka nätverk men också för en professionell process. Vårt uppdrag handlar om att säkerställa en kompetent och diversifierad styrelsesammansättning som förstår din affär och omvärldens utmaningar.

NetOnNet Group om styrelserekrytering

“Vi anlitade Wes för att få fram en styrelseledamot till NetOnNet Group. Efter en grundläggande intervju gjord av Wes angående vilka behov och hur profilen på kandidaten skulle vara, återkom Wes med noga utvalda kandidater som samtliga överträffade våra förväntningar. Aldrig har valet av en person varit svårare att fatta beslut om då samtliga kandidater var som gjutna för våra behov. Enkelt uttryckt, vi har aldrig upplevt en mer professionell, noggrann och snabb rekrytering till våra bolag, jag kan med varm hand rekommendera Wes för denna typ av rekrytering.”

– Fabian Bengtsson, styrelseledamot, NetOnNet Group AB

phone-icon

Vill du veta mer? 

Kontakta oss