Headhunting Stockholm

Chefsrekrytering för ökad konkurrenskraft

 

Rekrytering av chefer med modernt ledarskap

Ökad mångfald i ledningar och styrelser och modernt ledarskap bidrar till ökad konkurrenskraft och bättre lönsamhet. Wes är specialister på chefsrekrytering – till ledningsnivå och till styrelser. Vårt team har lång erfarenhet rekrytera starka och moderna ledare med värderingsdrivet ledarskap och förmåga att skapa framgångsrika team, affärer och bolag.

Chefsrekrytering med fokus på inkludering

Sedan starten 2011 har vi haft fokus på att inkludera hela marknadens kompetensutbud i våra processer och därmed hjälpa våra kunder att bygga mer diversifierade ledningsgrupper och team. Det har gjort att vi har ett av branschens starkaste nätverk av framgångsrika ledare.

Mångfald bidrar till ökad lönsamhet

Ökad mångfald i ledningar och styrelser bidrar till ökad konkurrenskraft och bättre lönsamhet. Wes går mot strömmen i chefsrekryteringsbranschen och inkluderar hela kompetensutbudet i marknaden genom att alltid identifiera och inkludera de bästa kvinnliga ledarna i varje rekryteringsprocess.

En unik rekryteringsmodell

Vi arbetar alltid kompetensbaserat. I kombination med vår unika och innovativa process och ett team som ger mer så skapar vi förändring tillsammans med våra kunder.

Innovativ chefsrekrytering

Wes bryter normer. Med våra innovativa metoder, unika nätverk och vår drivkraft att skapa skillnad går vi längre för att identifiera de starkaste kandidaterna bortom traditionella chefsnätverk.

Behovsanalys

Behovsanalys

 • Intervjuer med kund
 • Kartläggning av behov och förutsättningar
 • Förståelse för verksamhetens kultur och värderingar
 • Kunskap om uppdragets karaktär, utmaningar och mål
 • Identifiering av nyckelkompetenser
 • Utveckling av kravprofil

Sökprocess rekrytingering

Sökprocess

 • Metodiskt search- och kartläggningsarbete för att hitta de bästa kandidaterna
 • Aktivering av nätverk
 • Eventuell annonsering

Utvärdering och urval kandidat

Utvärdering och urval

 • Djupintervjuer hos Wes
 • Presentation av slutkandidater
 • Intervjuer hos kund
 • Assessment och personbedömning
 • Referenstagning

Beslut anställ

Beslut

 • Slutintervjuer hos kund
 • Beslut och anställning

Långsiktighet och uppföljning

Långsiktighet och uppföljning

 • Kontinuerlig dialog med rekryterad kandidat och kund
 • Utvärdering efter 3 och 6 månader
 • 6 månaders garanti

 

Rekrytering i Stockholm

Vill du veta mer? 

Kontakta oss