digital release 30 mars (web)

Webinar: Wes Insights 2023

Den 30 mars släpptes nya Wes Insights: Rekryteringsparadoxen — mångfaldens betydelse för framtidens kompetensförsörjning.

Näringslivet har en allt för snäv bild av hur kompetens ser ut och vart man hittar den, visar Wes nyaste rapport ”Rekryteringsparadoxen – mångfaldens betydelse för framtidens kompetensförsörjning” (2023). Det leder till att man upplever sig ha svårt att hitta rätt kompetens. Att förnya sitt sätt att se på kompetens, genom att bredda poolen av kandidater genom kön, ålder och bakgrund samt genom att se utanför den egna branschen och bättre nyttja överförbara kompetenser och erfarenheter är ett effektivt sätt att avhjälpa den upplevda kompetensbristen.

Det finns en upplevd kompetensbrist, samtidigt som ledarna själva vet vad de behöver göra för att lösa kompetensbristen. Rapporten avslutas med fem konkreta rekommendationer till ägare, styrelser och ledningar.

Rapporten bygger på en undersökning med över 800 ledare i näringslivet och offentlig sektor och visar att det finns en rekryteringsparadox. Vi ställde frågor för att bättre förstå hur mångfald påverkar kompetensförsörjningen i dagens näringsliv.

På den digital releasen av rapporten presenterar Wes VD Carolina Engström resultaten kring vilka utmaningar som kan vara kopplade till just dessa frågor för dagens och morgondagens ledare samt fem konkreta rekommendationer till ägare, styrelser och ledningar för hur rekryteringsparadoxen kan bekämpas.

 

Mer om rapporten:

Medieförfrågningar & Föreläsningar

För frågor gällande rapporten, inklusive föreläsningar, vänligen kontakta Wes på kontakt@wesgroup.se. För medieförfrågningar, vänligen kontakta Rebecka Shirazi, Head of Communications på Wes, på 070 959 43 03 eller rebecka@wesgroup.se.

 

 

 

Foto: CHECK! Kommunikationsbyrå