Dagens industri, Wes, vd Carolina Engström

I Dagens industri

Enligt en ny rapport från stiftelsen Allbright har tillväxten av kvinnor på de högsta positionerna i svenska bolag aldrig varit svagare. Det riskerar att försvaga svenskt näringsliv, eftersom jämställda bolag visar starkare lönsamhet än bolag som saknar kvinnor i ledningen. När andra länder i världen går framåt i jämställdhet utvecklas Sverige i stället till det sämre. Det är inte bara pinsamt, det är dessutom mindre lönsamt.

Ledarskapskapets främsta utmaning i dag handlar om att förstå hur man möter och navigerar genom osäkerhet och transformation och, i de flesta bolag, kris på flera fronter. Det ställer krav. På medarbetare, ledning men även på styrelsen.

Hur säkerställer du att såväl krisrelevant som framtidsberedd? Viktigaste kompetensen för att någorlunda väl kunna se vad som väntar runt hörnet är ett stort mått av kreativitet i kombination med bred erfarenhet.

Svåra tider väntar bolag och privatpersoner. Det kommer bli fortsatt utmanande att skapa relevanta prognoser och förstå vad framtida utmaningar innebär. Hösten brukar vara den säsong där styrelsearbetet utvärderas, vars resultat ligger till grund för valberedningars arbete. Såväl ordföranden, ledamöter och VD utvärderas, i syfte att säkerställa hög kvalitet i formalia, samarbete och resultat. Utvärderingen väcker möjlighet att säkerställa att företag får bästa möjliga ledning. En professionell och stark styrelse blir än viktigare ju mer utmanande och svårare vår omvärld blir. Såväl VD som bolaget i stort behöver styrelsens stöd i riktning och prioriteringar för att bäst kunna leda verksamheten framåt.

Ju mer föränderlig och utmanande marknad och omvärld, desto viktigare är det att företaget kan upptäcka och förstå faktorerna som är strategiskt avgörande. Det kräver företagsledningar och styrelser som har ledamöter med skilda erfarenheter och synsätt. Vi vet redan att organisationer med stor mångfald och bredd har ökad innovationskraft och därmed bättre klarar av att hantera samhällskriser och plötsliga förändringar i omvärlden. Diversifierade styrelser och bolagsledningar är bättre på att förutse viktiga förändringar som påverkar företagets affär och bransch. Diversifierade ledningar och styrelser har 35% högre sannolikhet att överträffa genomsnittets lönsamhet. Ökad mångfald i styrelsen bidrar även till ökad attraktionskraft på marknaden.

Företag som inte prioriterat mångfald och inkludering i sin styrelse har i studier visat ge konsekvenser som att sannolikheten ökar för VD:s avgång. Att inte kunna upptäcka och agera på förändrade förutsättningar genom att omge sig med likasinnade innebär större risk att se sig omsprungen av verkligheten och konkurrenterna.

När ägare och valberedningar nu ska utforma kraven inför kommande rekryteringar vill vi därför varna er för att göra som ni brukar. Det finns möjlighet att ta kliv framåt här och nu.

Ett av de vanligaste hindren för att få in ny kompetens i styrelser är kravet på gedigen branscherfarenhet. Det sätter krokben för förnyelse och gör att lika väljer lika, inte ovanligt i bemärkelsen män som väljer män med samma erfarenhet och bakgrund. Min spaning är att denna uppfattning är som starkast i miljöer där de beslutande just varit i samma bransch väldigt länge. Det är lätt att sätta likhetstecken mellan ”bransch” och ”erfarenhet”.

Tänk i stället, vilka kompetenser kan man överföra mellan branscher, som korsbefruktar styrelsens arbete och hjälper bolaget framåt? Ganska många, eller hur?

Ur ett strikt ägarperspektiv är styrelsens sammansättning avgörande för att maximera avkastning på kort och lång sikt. Det finns enkla lösningar rakt framför oss i den här frågan. Bredda urvalet vid styrelserekryteringar, släpp bransch-sargen. Missa inte viktiga delar av talangpoolen.

I kris och transformation är det inte ovanligt att flera av verksamhetens grundläggande och avgörande faktorer förändras, eller upphör helt. Samtidigt som det är där och då som nya möjligheter kan uppstå och användas. Hur är ditt företag rustat inför dessa tider och vad gör ni för att möta dem?

 

Carolina Engström
VD, Wes

 

Publicerat i Dagens Industri, 29 november 2022

 

---

Wes är specialister på executive search, chefsrekrytering och styrelserekrytering. Vi är experter på att hjälpa företag att bygga professionella, moderna och diversifierade ledningar och styrelser  – med ett extra fokus på mångfald och inkluderande ledarskap. Wes jobbar även med chefscoaching, strategist rådgivningsecond opinion, och merKontakta oss om vi kan hjälpa er!