234353

Trots att fördelarna med mångfald är tydliga och affärskritiska går trenden åt fel håll när det gäller kvinnor i toppen.

Tillväxten av kvinnor på de högsta positionerna i svenska bolag har aldrig varit svagare enligt stiftelsen AllBright. En studie från PwC visar att andelen kvinnor på ordförandeposten minskar bland börsens större bolag, den totala könsfördelningen i styrelserna är oförändrad jämfört med föregående år och dessutom ökar medelåldern bland styrelseledamöterna. McKinsey & Company och Lean In rapporterar att vi är mitt uppe i en ”Great Breakup” där kvinnor kräver mer av sin arbetsgivare och byter jobb i större utsträckning än någonsin tidigare.

Allt detta riskerar att försvaga svenskt näringsliv, eftersom jämställda bolag visar starkare lönsamhet än bolag som saknar kvinnor i ledningen. När andra länder i världen går framåt i jämställdhet utvecklas Sverige i stället till det sämre. Det är inte bara pinsamt, det är dessutom mindre lönsamt.

Men lösningarna och kandidaterna finns.

Wes VD Carolina Engström understryker följande rekommendationer om vad företagsledningar, ägare och styrelser aktivt kan göra både för att öka andelen kvinnor i toppen och för att behålla de kvinnliga talangerna.

1. Professionalisera rekryteringsprocessen och ställ krav på er rekryteringspartner! Acceptera inte shortlists med bara manliga kandidater, gå utanför de egna nätverken, våga vara en besvärlig uppdragsgivare och begär en bredare kandidatpool.

2. Släpp branschsargen! Många gånger sätter vi likhetstecken mellan kompetens och branscherfarenhet. Det behöver inte vara samma sak.  Om kandidatutbudet upplevs som begränsat i er bransch, leta då efter liknande erfarenheter och kontexter.

3. Våga tänka utanför boxen och sluta slösa på den kompetens som finns. Vi ser en hel del kompetensslöseri i svenskt näringsliv – slöseri av talang, potential och förmåga för att man inte vågar tänka nytt. Investera i att utveckla den talang som redan finns inom bolaget samtidigt som ni vidtar de åtgärder som behövs för att attrahera och behålla topp kandidaterna. I kriget om topptalanger är slöseri med talang bara slöseri.

4. Led från toppen och prioritera mångfalds- och inkluderingsarbetet på allvar. Detta är en affärskritisk fråga och precis som alla andra strategiska prioriteringar kräver det genuint engagemang, resurser, planering och tydliga mål — både på ledningsnivå och genom hela organisationen.

5. Inkludera de nya/olika perspektiven. Ett inkluderande ledarskap i toppen är a och o för att ta till vara på värdet av olika perspektiv och erfarenheter och för att behålla talangerna. Säkerställ er attraktionskraft på alla nivåer. Kandidater har numera högre krav vid valet av arbetsgivare och väljer bland annat bort arbetsgivare med homogena styrelser och ledningsgrupper. De vill veta om bolaget lever som de lär och tittar noga på hur företag och ledningen hanterar hållbarhets-, mångfalds- och värderingsfrågorna.

 

 

Om Wes

Wes vision redan från start 2011 har handlat om att öka mångfalden i näringslivet genom att se på chefsrekryteringsbranschen ur ett bredare perspektiv. Wes går bortom de traditionella nätverken och erbjuder en kvalifikationsbaserad, innovativ och professionell chefsrekryteringsprocess som ger tillgång till hela kompetensutbudet. Detta i kombination med ett fokus på mångfald och inkludering leder till bättre resultat och förutsättningar för Wes kunder. Wes arbetar med allt från stora företag till mindre tillväxtbolag och i många olika branscher. Målet för varje process är likväl detsamma – att hitta rätt person för uppdraget.

Wes har hjälpt hundratals företag och organisationer att förbättra mångfalden i sina ledningar och styrelser och hitta moderna, inkluderande ledare. Vi hjälper våra kunder tänka utanför boxen och hitta det oväntade. Vi är både en stöttande och en framåtlutad partner – viktigast av allt är att hjälpa våra kunder hitta en lösning för just deras behov och utmaningar.

 

---

Wes är specialister på executive search, chefsrekrytering och styrelserekrytering. Vi är experter på att hjälpa företag att bygga professionella, moderna och diversifierade ledningar och styrelser  – med ett extra fokus på mångfald och inkluderande ledarskap. Wes jobbar även med chefscoaching, strategist rådgivningsecond opinion, och merKontakta oss om vi kan hjälpa er!