Wes i panelen hos Hej Digitalt med Hyper Island, Vattenfall, Electrolux och Vinnova

Hur ska stora bolag arbeta med digital innovation? Det ställs allt högre krav på att företag utnyttjar och tillvaratar digitaliseringens möjligheter och då behövs mer idéer kring hur de mer traditionella företagen ska lyckas. Wes bidrog med erfarenheter och perspektiv kring hur man rekryterar och utvecklar dagens och morgondagens ledare som besitter den digitala kompetensen. Andra paneldeltagare var Anne Lidgard, Chef för Vinnovas innovationshub i Silicon Valley, Anu Pulkkinen, Innovation Manager, Vattenfall och Mattias Rådström, Global chef för Sociala medier och PR, Electrolux.

 

Här kommer listan på 50 idéer på hur stora bolag kan jobba med digital innovation som diskuterades fram under workshopen:
http://hejdigitalt.se/50-ideer-pa-hur-stora-bolag-kan-jobba-med-digital-innovation/


Prevous Item

Mångfald och rekrytering med Handelshögskolan, Sandvik, Wes och Ledarna.

Next Item

Wes 4 år!