Wes gästföreläste på Womentordagen och pratade om ”Slaget om den kvinnliga ledaren.”

Wes föreläste på Womentordagen som är ett mentor- och förändringsprogram som stödjer företag i IT- och telekombranschen i syfte att öka andelen kvinnliga chefer. Även Tele2:s VD Tomas Ekman och Lena Östberg, Head of Telecom Research på Carnegie var inbjudna gästföreläsare.

Läs mer om Wes deltagande på Womentordagen här:
http://womentor.se/2014/11/valbesokt-pa-womentordagen/


Prevous Item

Wes föreläste på SLG Thomas HR – Konvent på Nalen i Stockholm

Next Item

Carolina Hellström rekryteras till Director Application Transformation på BearingPoint