WES föreläste på Svenskt Näringslivs Lönebildningsdag

För sjätte året i rad arrangerades Lönebildningsdagen som slog rekord med nästan 400 deltagare. Förutom att WES föreläste om jakten på talangerna och ökad mångfald, så deltog bland andra talare Maria Brithon-Brinck, HR-direktör ABB, David Holmberg, VD The Information Company och Magnus Sverke, professor i psykologi vid Stockholms universitet. Under dagen diskuterades olika lösningar och verktyg för att skapa attraktiva arbetsplatser med resultat i fokus. Läs mer om dagen här:

https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/lonesattning/sa-haller-du-schysta-lonesamtal_745887.html


Prevous Item

Wes välkomnar Senior Konsult Heléne Hård af Segerstad till teamet

Next Item

WES föreläste om inkluderande rekrytering på Veckans Affärers konferens Jämställt Näringsliv