WES föreläste om inkluderande rekrytering på Veckans Affärers konferens Jämställt Näringsliv

Den 16 oktober höll WES grundare Anna Stenberg en dragning på VA-konferensen Jämställt Näringsliv tillsammans med Jämställdhetsministern Åsa Lindhagen, Swecos VD Åsa Bergman, Sarah Mcphee och ICA Försäkrings VD Caroline Farberger. ”Hur lockar man de bästa talangerna till sin organisation i det allt mer intensiva kompetenskrig som råder på marknaden? Hur skapar man en mer innovativ och inkluderande rekryteringsprocess där man går bortom de traditionella rekryteringsnätverken och får tillgång till hela kompetensbasen på marknaden – på riktigt? Det var några av frågorna som lyftes under dagen. Läs mer om konferensen här:

https://konferens.va.se/Event/100000278/Page/100000677/jamstallt-naringsliv


Prevous Item

WES föreläste på Svenskt Näringslivs Lönebildningsdag

Next Item

Breakit, Sveriges affärssajt för det nya näringslivet.