Wes + Ledarna = Framtidens Kvinnliga Ledare 2016

“Med Framtidens kvinnliga ledare vill vi vända upp och ned på föreställningen om ledarskapet som en manlig arena. Vi vill lyfta fram goda exempel och inspiratörer – moderna ledare. Kvinnorna på listan är inte bara goda förebilder för andra unga kvinnor utan för alla som sitter på en ledande position. För researcharbete och kvalitetssäkring av listan ansvarar Women Executive Search (WES).

Syftet med utmärkelsen är att:

  • Skapa en mötesplats för unga kvinnliga chefer att inspirera och stötta varandra.
  • Belysa vikten av en jämställd chefsmarknad.
  • Lyfta fram framstående unga kvinnliga chefer som förebilder.
  • Tydliggöra behovet av ett modernt ledarskap och av unga kvinnor på ledande befattningar.”

Läs mer om utmärkelsen och Ledarna, som utsett Framtidens Kvinnliga Ledare i 10 år: https://www.ledarna.se/Press-Opinion/event–utnamningar/Framtidens-kvinnliga-ledare/


Prevous Item

Wes tillsätter Charlotte Welin Zetterlund som ny HR-chef för Max

Next Item

Wes rekryterar Rita Nautsch som ny VD för UC Marknadsinformation