Wes deltog i expertpanel i diskussion om den europeiska studien ”Promoting Women in Management.”

Den 24 mars presenterade Ledarna den nya europeiska studien Promoting Women in Management. Studien har kartlagt utvecklingen av jämställdheten i den europeiska chefsdemografin samtidigt som den beskriver framgångsrika strategier för att öka andelen kvinnor på chefspositioner. Wes deltog i expertpanelen som diskuterade studien.

Här kan du läsa studien:
http://www.ledarna.se/globalassets/om-ledarna/internationellt/cec-pwl_120115_engl.pdf


Prevous Item

Wes föreläste på Tillväxtdagarna i Halmstad

Next Item

Wes var moderator hos Passion for Business och intervjuade Anna Kinberg Batra