Vill du bli medlem i Passion for Business affärsnätverk?

Wes medlemmar ges möjlighet att bli medlem i PfB:s Business Network och erhåller 10% rabatt på medlemsavgiften. Anmäl dig genom att betala in medlemsavgiften på 995 kronor till bankgiro 278-9428 och uppge namn, epostadress, mobilnummer, postadress och Network Stockholm. I priset ingår höstens tre nätverksträffar, en prenumeration på tre nummer av tidningen Passion for Business (värde 207 kronor), goodiebags och utlottningar samt lysande tillfällen att träffa andra spännande kvinnor.


Prevous Item

”Omänskligt mänskligt” – En spännande bok om ledarskap

Next Item

Kvinnor, makten och media