Vi blir jämställda år 3121

Med de senaste fyra årens förändringstakt tar det till år 3121 innan vi har jämställda styrelser, säger Mikael Damberg. I förra veckan gick LO ut och krävde lagstiftning om kvotering. Både regeringen och Svenskt Näringsliv har dock länge varit hårdnackade motståndare. Men på sistone har även flera borgerliga ministrar klagat på att ökningen av andelen kvinnor går alldeles för långsamt. Läs mer i artikeln här.


Prevous Item

Studien Stjärnkraft, om kvinnligt ledarskap.

Next Item

Studie om vad som attraherar erfarna kvinnliga ledare!