Wes executive search

Lena Gatenborg Mohns

Senior Consultant

Lena Gatenborg_web_Wes

Lena Gatenborg Mohns är Seniorkonsult på Wes. Lena har 20 års erfarenhet av att skapa värde och affärsnytta för kunder och klienter utifrån bred erfarenhet från affärsutveckling, styrelsearbete och förtroendeuppdrag och arbetar med rekrytering av styrelse-, VD-, och ledningsroller i alla typer av branscher. Lena har bland annat tidigare erfarenheter från MPS Sverige, Mindmore och Bonnier. Med en djup expertis inom ledarskap, executive search och bedömningar i kombination med ett starkt entreprenöriellt och strategiskt tänk, är hon en uppskattad rådgivare till kunder.

Lena har en M.Sc. i psykologi från Stockholms Universitet, där hon även arbetat med forskning inom ledarskap och personlighet samt evidensbaserade bedömningsprocesser vid Psykologiska Institutionen vid SU. Hon är en diplomerad professionell coach enligt ICF:s riktlinjer, erfaren inom karriär- och executive coaching, samt certifierad inom Pearson Assessments.

 

Email: Lena.Gatenborg@wesgroup.se
Telefon: 070 320 21 61