Wes executive search

Henrik Alm

Consultant

Henrik Alm_WES_22744KLAR_Web

Henrik är Konsult på Wes. Han har sedan 2017 verkat inom Executive Search på styrelse-, ledningsgrupps- och specialistnivå inom flertalet branscher på den Nordiska marknaden. FMCG, mode/retail, e-handel, hållbarhet, IT-consulting och sport/kultur är några exempel på industrier han arbetat mycket med. 

Utmaningen i att skapa affärsvärde för kunden via branschöverskridande kompetens samt att kandidatupplevelsen ska vara av allra bästa märke ligger honom nära.

Henrik har en kandidatexamen inom internationella relationer från Stockholms Universitet. Hans universitetsstudier omfattar även nationalekonomi, engelska och medie- och kommunikationsvetenskap.

Email: henrik@wesgroup.se
Telefon: 073 913 58 27