Wes executive search

Eva Winberg Tydén

Senior Consultant

Eva Winberg_WES_22491KLAR_Web

Eva är Seniorkonsult på Wes med gedigen erfarenhet av att rekrytera chefer och specialister på ledande befattningar.

I sitt arbete med kvalificerade chefs- och specialistrekryteringar är hon specialiserad på att identifiera och rekrytera nyckelkandidater till ledande befattningar inom olika branscher. Utöver chefsrekryteringar hanterar Eva uppdrag som styrelsetillsättningar, interimsrekryteringar, personliga bedömningar och second opinions.

Eva har tidigare även arbetat med rekrytering på Navigio och Horton International. Förutom erfarenhet av chefsrekrytering, har Eva erfarenhet av att driva bestående tillväxt inom företags- och personalledning, affärsutveckling, HR, marknad, försäljning och inköp från roller som bl a VD, HR chef, marknadschef och leveransansvarig i Sverige och internationellt. Samtliga roller har bidragit till stor förståelse för olika branscher, organisationer, verksamheter, befattningar och deras olika utmaningar och möjligheter.

Eva har en civilekonomexamen från Uppsala Universitet och är certifierad i OPQ, MQ och Verify på SHL.

Email: eva@wesgroup.se
Telefon: 070-424 51 10