Wes executive search

Carolina Engström Lökken

CEO

CarolinaEngström_Wes_1444KLAR_Web

Carolina har över tio års erfarenhet av ledarskap, affärsutveckling och ledarskapsrådgivning. Hon tog över som Wes VD i november 2021 och är ansvarig för att leda och utveckla företaget framåt. Hon arbetar även med rådgivning, rekrytering och ledarutveckling på styrelse- och ledningsnivå.

Carolina har en bakgrund på Alumni som MD Alumni Academy, Business Director, Head of Leadership Consulting och Seniorkonsult inom Board, Executive Search och Assessment på samma bolag. Tidigare arbetade Carolina som bl.a. Generalsekreterare för stiftelsen Friends och har gedigen erfarenhet att bygga samarbeten mellan olika sektorer för att skapa hållbar samhällsförändring, såväl nationellt som internationellt. Hon har också erfarenhet av styrelsearbete samt egen konsultverksamhet med fokus på jämställdhet, mångfald och inkludering.

Carolina har en examen i Statsvetenskap från Stockholms Universitet och är certifierad i flera personlighetstester och verktyg.

Email: carolina.engstrom@wesgroup.se
Telefon: 070-846 13 47