Wes executive search

Agnetha Dahlström

Senior Consultant

Agnetha_Wes 3528_KLAR_web (2)

Agnetha är Seniorkonsult med mer än 15 års erfarenhet från ledande operativa roller inom retail, telecom och bank både i Sverige och internationellt, inklusive som CFO. Hon har gedigen erfarenhet av att ha arbetat med att rekrytera chefer, specialister och andra seniora nyckelpositioner. Agnetha har tidigare arbetat på Assessit och Horton International. Hon har en omfattande förståelse för affärsprocesser och utvärdering av management teams.

Agnetha är civilekonom från Uppsala Universitet och är certifierad i samtliga av CEB/SHL arbetspsykologiska tester samt färdighetstester.

Email: agnetha@wesgroup.se
Telefon: 070-973 73 70