Wes team består av erfarna och värderingsdrivna rekryterings- och researchkonsulter som arbetar i dynamiska team som skräddarsys inför varje enskilt rekryteringsuppdrag. Många av våra konsulter har även lång erfarenhet från ledande positioner, vilket gör att vi snabbt kan sätta oss in i de utmaningar våra kunder och kandidater ställs inför.