Vi är Wes

Carolina Engström

CEO

Carolina har över tio års erfarenhet av ledarskap, affärsutveckling och ledarskapsrådgivning. Hon tog över som Wes VD i november 2021 och är ansvarig för att leda och utveckla företaget framåt. På Wes arbetar hon även med rådgivning, rekrytering och ledarutveckling på styrelse- och ledningsnivå.

Carolina har en bakgrund på Alumni (en del av Harvey Nash Group) som MD Alumni Academy, Business Director, Head of Leadership Consulting och Seniorkonsult inom Board, Executive Search och Assessment på samma bolag. Tidigare arbetade Carolina som bl.a. Generalsekreterare för stiftelsen Friends och har gedigen erfarenhet att bygga samarbeten mellan olika sektorer för att skapa hållbar samhällsförändring, såväl nationellt som internationellt. Hon har också erfarenhet av styrelsearbete samt egen konsultverksamhet med fokus på jämställdhet, mångfald och inkludering. Carolina har en examen i Statsvetenskap från Stockholms Universitet och är certifierad i flera personlighetstester.

Email: carolina.engstrom@wesgroup.se

Telefon: 070-846 13 47

Nusin Cilgin

Senior Consultant & Co-Founder

Nusin har arbetat med rekrytering och executive search i över 15 år och är specialiserad på att identifiera och rekrytera nyckelpersoner till ledande befattningar. Hon arbetade tidigare som Rekryteringskonsult på Hammer&Hanborg, med fokus på Marknad- och kommunikationsbranschen och har tidigare arbetat på Prime PR. Nusin har en utbildning i företagsekonomi samt i medie- och kommunikationsvetenskap från Mittuniversitetet samt är certifierad inom OPQ & MQ via SHL.

Email: nusin@wesgroup.se

Telefon: 070-981 67 44

Sara Råsmar

Senior Consultant

Sara har en bakgrund som VD och styrelseledamot från försäkringsbranschen. Hon arbetar brett med Executive Search men är specialiserad på ledande roller inom bank, finans och försäkring. Hon arbetade senast som seniorkonsult på ett annat Executive Search-företag med huvudsaklig uppgift att bygga deras försäkringsaffär. Dessförinnan arbetade hon under nästan nio år som VD på Svenska Försäkringsföreningen, en medlemsorganisation för försäkringsbranschen där hon bland annat grundade den framgångsrika platsannonssajten Forsakringsjobb.se, byggde verksamhetens kommersiella utbildningsverksamhet och skapade sig ett omfattande nätverk. Sara sitter i styrelsen för Länsförsäkringar Stockholm och även i deras redovisningsutskott. Hon har tidigare arbetslivserfarenhet från Marsh och Agria. Sara har en Magister i Företagsekonomi med engelsk inriktning från Uppsala Universitet, utbytesstudier från University of Sheffield, studier i PR och Medie- och Kommunikationsvetenskap från Stockholms Universitet samt har gått Ruter Dam.

Email: sara@wesgroup.se

Telefon: 072-003 60 22

Per Fornander

Senior Consultant

Per har över 20 års erfarenhet från ledande positioner inom Financial Services, både nationella och nordiska. Per har bland annat varit koncerndirektör i den danska börsnoterade försäkringskoncernen Tryg, Vd i Moderna Försäkringar, Vd och landschef för Gjensidige Sverige och divisionschef inom Trygg-Hansa. Per har många års erfarenhet av stora förändrings- lönsamhets- och integrationsprojekt samt av de kulturella utmaningar det innebär. Med sin breda erfarenhet från ledande positioner har Per en mycket god förståelse och kan snabbt sätta sig in i de utmaningar som en kandidat ställs inför i olika situationer. Under sina fem år som senior konsult inom Executive Search har Per rekryterat både Vd:ar, seniora ledare och specialister samt styrelseroller. Per är certifierad i SHL:s OPQ, MQ och Verify.

Email: per.fornander@wesgroup.se

Telefon: 073 654 29 47

Agnetha Dahlström

Senior Consultant

Agnetha är Senior Konsult med mer än 15 års erfarenhet från ledande operativa roller inom Retail, Telecom och bank både i Sverige och internationellt. Hon har gedigen erfarenhet av att ha arbetat med att rekrytera chefer, specialister och andra seniora nyckelpositioner. Agnetha har tidigare arbetat på Assessit och Horton International. Hon har en omfattande förståelse för affärsprocesser och utvärdering av management teams. Agnetha är Civilekonom från Uppsala Universitet och är bl.a. i certifierad i SHL:s OPQ, MQ och Verify.

Email: agnetha@wesgroup.se

Telefon: 070-973 73 70

Per Svahn

Senior Consultant

Per har en bakgrund som HR chef i olika globala bolag och organisationer, både svenska och amerikanska bolag såsom Ericsson, Danaher och Avanade, samt Röda Korset. Han har också arbetat fem år som konsult inom Executive Search på Headlight International och Accord Group. Per har erfarenhet från flertalet branscher både som anställd och som konsult, och framförallt har han erfarenhet av teknikintensiva företag inom telekom, IT, energi och industri. Per har en fil kand från P-linjen vid Linköpings Universitet samt en Högskoleingenjörsexamen i Energiteknik från Mälardalens Högskola. Han är även diplomerad coach motsvarande ACC-nivå enligt ICF. Per är också partner i det globala konsultföretaget Avvartes.

Email: per.svahn@wesgroup.se

Eva Winberg Tydén

Senior Consultant

Eva är Seniorkonsult med gedigen erfarenhet av att rekrytera chefer och specialister på ledande befattningar. Hon har tidigare även arbetat med rekrytering på Navigio och Horton International. Förutom bred erfarenhet av rekrytering, har Eva erfarenhet av att driva bestående tillväxt inom företags- och personalledning, affärsutveckling, HR, marknad, försäljning och inköp från roller som bl a VD, HR Chef, Marknadschef och Leveransansvarig i Sverige och internationellt. Samtliga roller har bidragit till stor förståelse för olika branscher, organisationer, verksamheter, befattningar och deras olika utmaningar. Eva har en Civilekonomexamen från Uppsala Universitet och är certifierad i OPQ, MQ och Verify på SHL.

Email: eva@wesgroup.se

Telefon: 070-424 51 10

Lena Bello

Senior Consultant

Lena har 13 års erfarenhet från chefsrekrytering med en bakgrund som bland annat Regionschef hos Hudson Global Resources och Senior Rekryteringskonsult hos K2Search. Lena har även lång chefserfarenhet och har bland annat varit VD för Aspect Education samt Global Marknadschef hos STS Education. Lena är utbildad ekonom på Handelshögskolan i Göteborg.

Email: lena@wesgroup.se

Telefon: 070-755 49 96

Rebecka Shirazi

Research Consultant

Rebecka arbetar som Research Consultant på Wes och är också projektledare. Hon är en erfaren ledare och kommer närmast från Center for Strategic and International Studies (CSIS), en topprankad säkerhets- och utrikespolitisk forskningsorganisation i Washington DC, USA, där hon bland annat var VP  Strategic Initiatives och VP/Director External Relations och iDeas Lab. Hon har också omfattande projektledning, rekrytering och talangutveckling, strategi, administration och kommunikationserfarenhet. Innan dess jobbade hon på Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) som projektledare och forskningsassistent för ett flertal dialogprojekt på hög nivå. Rebecka har en MSc i Comparative Politics – Conflict Studies från London School of Economics and Political Science och en MA i International Relations and Middle East Studies från University of St Andrews.

Email: Rebecka@wesgroup.se

Henrik Alm

Research Consultant

Henrik har sedan 2017 verkat inom Executive Search på styrelse-, ledningsgrupps- och specialistnivå inom flertalet branscher på den nordiska privata marknaden. Närmast ansluter han till Wes från Burro Advisors.
Utmaningen i att skapa affärsvärde via branschöverskridande kompetens, samt att kandidatupplevelsen ska vara av allra bästa märke, är hörnstenar för honom.
Henrik har en kandidatexamen inom Internationella Relationer från Stockholms Universitet.

Email: henrik@wesgroup.se 

Wuendy Cardenas

Research Consultant

Wuendy arbetar som Research Consultant på Wes och har gedigen erfarenhet av search- och rekryteringshantverket. Hon har arbetat med rekrytering och human resources sedan 2007 både i Sverige och internationellt. Närmast kommer hon från chefsrekryteringsbolaget Proximo Rekrytering där hon arbetade som Researcher med uppdrag inom bland annat Consumer/Retail/FMCG, Tillverkningsindustri, Bygg/Fastighet, Bank/Finans, Sjukvård och andra Tjänste/Serviceområden. Tidigare i sin karriär var Wuendy Talent Manager på Universum och ansvarade för rekryteringen till bolagets verksamheter runtom i Europa. Wuendy är uppväxt i Venezuela, har en examen i Management & Organisationskunskap och Arbetsrätt från Stockholms Universitet samt en magisterexamen i Språk och Översättning från Pauuniversitet i Frankrike.

Email: wuendy@wesgroup.se 

Advisory board

Pål Hodann

Chairman, FH Partners

Stina Bergfors

Founder, United Screens

Charlotte Erkhammar

Exec. Vice President and Deputy CEO, Kreab