wes-header-1

Rådgivning med fokus på inkluderande ledarskap

 

Identifiera, utvärdera och utveckla ledarskap

Wes erbjuder individuell chefsrådgivning och företagsanpassade utbildningar inom ledarskap och ledningsutveckling. Vi ger även stöd och råd i alla typer av Talent Acquisition och HR-relaterade frågor, ofta kring frågor tätt sammanlänkade med rekrytering, mångfald och inkludering. Tillsammans skräddarsyr vi innehåll och teman utifrån varje kunds specifika önskemål och behov.

 

Second Opinion

Om ni har genomfört en rekryteringsprocess själva och vill ha hjälp i bedömningen av era slutkandidater kan vi ge stöd genom en second opinion. Genom djupintervjuer, tester och referenstagning säkerställer vi på ett effektivt sätt kvalitén i rekryteringar och interna befordringar.

Ledarskapsutveckling

Wes stöttar kunder med utvärdering och utveckling av chefer och ledare inom en rad olika strategiska områden, med extra fokus på mångfald och inkludering. Vi erbjuder VD-utvärdering, successionsplanering och successionsbedömning, identifiering och utvärdering av interna ledarskapstalanger och annat stöd med mål att stärka organisationens ledarskapskompetens och framtid. Wes metod är baserad på lång erfarenhet av strategisk rådgivning och gedigen operativ ledarskapserfarenhet inom dessa områden, och inkluderar omfattande intervjuer, djupgående analys och tester och andra bedömningsverktyg. 

Chefscoaching & Karriärrådgivning

Wes erbjuder chefsstöd och karriärrådgivning som anpassas efter individuella behov. Det kan handla om personlig chefscoaching eller onboarding av en ny chef, förändringsledning, karriärcoaching, teamutveckling m.m. Wes coaching ger insikt, verktyg, inspiration och skapar fokus och handling. När du blir mer medveten om vilken ledarstil och kompetens du har får du även bättre förutsättningar att utvecklas i ditt ledarskap och nå dina mål. Med chefscoaching ökas även möjligheter till goda resultat i din organisation. Denna tjänst är för ledare och chefer som vill utveckla sitt ledarskap och bli bättre på att kommunicera sitt personliga ledarskap. Vi skräddarsyr varje coaching efter kundens mål.

phone-icon

Vill du veta mer? 

Kontakta oss