Vår verksamhet fortgår med oförminskad styrka och samma starka engagemang!

Inom Wes har vi alltid arbetat innovativt med höga krav på leverans som ska bidra till att förbättra och förändra verksamheter. Under våra snart 10 år i branschen har vi byggt upp ett fantastiskt nätverk med erfarna förändringsledare som har spetskompetens inom olika discipliner.

 

Som vi alla mycket väl känner till har marknadsläget mycket snabbt förändrats och vi ser alla att vi har en utmanande tid framför oss där många verksamheter just nu genomgår tuffa prövningar. Alldeles oavsett rådande marknadsläge och utvecklingen framåt, ser vi dock att de flesta ledningsfunktioner behöver tillsättas, men att kunderna här i viss utsträckning börjar tillämpa nya sätt för att överbrygga rådande osäkerhet. Vi ser just nu en tydlig trend där kunderna vill ta in eller fylla på med interima chefer eller medarbetare inom bland annat HR och kommunikation för att klara det tryck som ställs på dem i det läge vi befinner oss i här och nu.

 

Inom Wes-nätverket har vi tillgängliga, erfarna interimschefer inom samtliga discipliner som ni snabbt och smidigt kan ha på plats för att klara den press som sätts i det läge vi befinner oss i just nu och så att ni kan fokusera på det som är flaskhalsen i just er verksamhet.

 

Vi ser fram emot att hjälpa er i det fall ni behöver en ny ledningskollega vare sig det avser en fast tjänst eller interimsuppdrag. Genom att ha stor vana av och väl utvecklade verktyg för detta har vi tagit fram ett digitalt arbetssätt som också tillåter oss att sätta hälsan i främsta rummet för både uppdragsgivare, kunder och kandidater, men med samma goda servicenivå.

 

Kanske att vi ska ta en virtuell kaffe tillsammans för att prata igenom just er situation?

 

Kontakta Liv Gorosch, VD på Wes, direkt på telefon 0704-33 26 44 eller liv@wesgroup.se

 

Vi bygger framtiden tillsammans idag!


Prevous Item

Information following the outbreak of the Coronavirus

Next Item

Wes rekryterar Anna Bäck som ny styrelseledamot till Nordnet