Wes Executive Leadership Academy 2012

Vill du utvecklas i chefsrollen och maximera din kapacitet som ledare? Women Executive Search har skräddarsytt ett dynamiskt chefsutvecklingsprogram tillsammans med ett av landets mest framstående utbildningsföretag, Svenskt Ledarskap, där du ges möjligheten att ta ditt ledarskap till en ny nivå. Du ingår i en handplockad grupp bestående av 12 kvinnliga ledare som sätts samman utifrån erfarenhet, kompetensnivå och bransch för att skapa ett så dynamiskt utbyte mellan deltagarna som möjligt. Nästa programstart är 9:e maj med diplomering i september 2012. Vill du vara med?

Programmets mål 

 • Att du bättre ska möta de krav som ställs på dig i din roll som chef och ledare.
 • Att få större personlig stabilitet, mer energi och tydlighet i ditt ledarskap.
 • Att du går mot morgondagens utmaningar med nya perspektiv och ökad kreativitet.
 • Att medarbetarna med engagemang och övertygelse slår följe med dig för att uppnå goda resultat, gemensamma mål och visioner.

Programmets process

Programmet har fokus på ditt personliga ledarskap i nära koppling till verksamheten och dess ständiga behov av utveckling, förnyelse och förändring.

Du lär dig identifiera dina drivkrafter och ledaregenskaper. Du får kunskap, träning och praktiska modeller som kan användas direkt i din dagliga verksamhet. Du får också insikt i hur du effektivast samspelar med andra människor. Du får verktyg för att klara av svåra situationer och lösa uppkomna konflikter.

Du kommer att bli en av tolv viktiga medlemmar i Executive Leadership Academy Network. Deltagarna i utbildningen kommer naturligt att bilda ett starkt nätverk vilket blir en unik tillgång i din (och övrigas) framtida utveckling.

Föreläsare och inspiratörer

Ansvarig för genomförandet av programmet är Karin Wigart från Svenskt Ledarskap. Hon tillhör en av landets mest erfarna ledarskapskonsulter med inriktning på organisations- och ledarskapsutveckling. Karins breda erfarenhet från att utbilda erfarna ledare inom svenskt näringsliv och hennes förmåga att skapa engagemang kommer att inspirera dig att utveckla ditt ledarskap, utmana dig själv, skapa större möjligheter för din organisation samt uppnå högre mål. Du möter också andra föreläsare och inspiratörer som ger dig nya insikter och verktyg för att utveckla och maximera ditt ledarskap.

PROGRAMMETS TRE STEG

Programmet består av tre steg. Varje steg består av två dagar med en övernattning per tillfälle. Det första steget handlar om det personliga ledarskapet, det andra om det kommunikativa ledarskapet och det tredje om att bygga framgångsrika team.

Utbildningen genomförs i en stimulerande miljö på Svartsö i Stockholms skärgård. Här bor och tränas du på Svenskt Ledarskaps egen gård, Ahlsviks Udd, som under internatdagarna nyttjas exklusivt för programmets deltagare. Läs mer om Ahlsviks Udd på www.svensktledarskap.se

Steg 1 Personligt ledarskap – Insikt, drivkrafter och mod

Vi arbetar specifikt med vad du behöver utveckla i ditt ledarskap. Du får en fördjupad förståelse för dina styrkor och drivkrafter och hur du bäst använder dem i ditt ledarskap. Vi tittar på hur din ledarstil påverkar effektiviteten, resultatet och det du själv vill uppnå.

 • Du lär dig öppenhet och lyhördhet i mötet med dina medarbetare.
 • Du stärker din förmåga att vara tydlig och konsekvent i ditt handlande.
 • Du utvecklar din trygghet och säkerhet i ledarrollen.

Steg 2 Kommunikativt ledarskap – öppnar upp nya möjligheter

Vi utvecklar din förmåga att kommunicera, lyssna och entusiasmera. Det skapar förutsättningar för en trovärdig och professionell kommunikation med medarbetare och kunder. Vi arbetar också med samtals- och presentationsteknik och du får kunskap om hur du skapar en bra dialog.

 • Din trygghet och ditt mod växer i möten och framträdande.
 • Din förmåga att ge och ta emot konstruktiv feedback växer och du blir tydligare vid rekryteringar och i utvecklingssamtal.
 • Din skicklighet ökar i att argumentera och möta invändningar och du får en gedigen styrka i konstruktiv konflikthantering.

Steg 3 Teambuilding – framgångsrikt samspel

Vi utvecklar din förmåga att bygga ett starkt och dynamiskt team som uppnår önskade resultat. Här går vi igenom vilka faktorer som skapar motivation, engagemang och effektiva team. Med dina ökade insikter om samspelet i gruppen skapar du ett team med förändringsvilja och mod att anta de utmaningar som verksamheten kräver för att växa.

 • Du ökar din färdighet i att rekrytera och bygga ett framgångsrikt team.
 • Du identifierar teamets personligheter och använder dem optimalt.
 • Du kan hantera förändringar, skapa delaktighet och anpassa teamet till nya utmaningar.

Diplomering

Efter avslutat program sker summering och vi blickar framåt mot nya ledarutmaningar. Tillsammans med inspiratörer och föreläsare avslutas utbildningen med en diplomeringsmiddag.

Executive Leadership Academy Diploma ger:

En ledare som vågar förändra och vidga gränser.
En ledare som har förmåga att bygga starka och effektiva team.
En tydlig och beslutsam ledare.
En ledare med effektiva verktyg för konflikter och svåra situationer.

Målgrupp

Programmet riktar sig till dig som är chef och/eller medlem i en operativ ledningsgrupp. Gruppens storlek är begränsad till max 12 deltagare per grupp för att skapa ett så kraftfullt utbyte som möjligt inom gruppen. Vi sätter ihop gruppen utifrån deltagarnas erfarenhet, nuvarande befattning och framtida utmaningar för att skapa dynamik och ett optimalt utbyte.

Aktuella programstarter

Executive Leadership Academy – våren 2012:

Steg 1: 9-10 maj
Steg 2: 13-14 juni
Steg 3: 5-6 september

Executive Leadership Academy – hösten 2012:

Steg 1: 26-27 september
Steg 2: 24-25 oktober
Steg 3: 5-6 december

Sista ansökningsdag till vårens omgång är 13 april 2012.

Sista ansökningsdag till höstens omgång är 10 augusti 2012.

Programkostnad

49 000 kr exklusive moms.

I priset ingår 6 heldagars utbildning, internatavgift, kost och logi med totalt tre övernattningar på Ahlsviks Udd. Dokumentation, litteratur och diplomeringsmiddag ingår. Resekostnader tillkommer.

Anmälan och information

Ansökan till Executive Leadership Academy skickas till: ELA@womenexecutivesearch.se

För frågor om programmet så är du välkommen att kontakta

Ulla-Britt Svensson, vice VD på Svenskt Ledarskap
Mobil: 070 380 57 52

Email: ulla@svensktledarskap.se


Prevous Item

Passion for Business bjuder in till nätverksträff med Kjell A Nordström

Next Item

Klara K Dagen 2012