To get more women at the top, you need to start at the bottom.

“För att få fler kvinnor i toppen behöver du börja i botten”. Så säger Petra Einarsson på Sandvik AB om kvotering av kvinnor. “Om det ska införas kvotering någonstans, så är det i rekryteringen på ingångsnivå så att det ska finnas fler kvinnor att välja på när man ska tillsätta en chefsposition”. Vill du läsa mer om hur Sandvik AB arbetar med att få in fler kvinnor på ledande positioner? Läs mer i artikeln här.

 


Prevous Item

Välkommen till inspirationseventet, Idea Talks!

Next Item

Ingen skillnad på manliga och kvinnliga toppchefer