The 10 Most Powerful Women in Technology Today

En god nyhet inom tech är att flera starka, smarta kvinnor tar på sig ledande roller och verkar som profiler inom IT och sociala medieföretag. Här listas de 10 mest inflytelserika och mäktiga kvinnor (utan inbördes ordning) i teknik just nu.


Prevous Item

Hur attraherar man som arbetsgivare kvinnliga ledare?

Next Item

Studien Stjärnkraft, om kvinnligt ledarskap.