Sveriges första kvinnliga general utsedd!

Till hösten tillträder Lena Hallin som ledningssystemchef och chef för lednings- och underrättelseavdelningen på produktionsledningen inom försvarsmakten. Hon blir därmed Sveriges första kvinnliga general.
I rollen som ledningssystemchef kommer hon att leda den strategiska utvecklingen inom ledningssystemområdet och företräda myndigheten i ledningssystemfrågor, både nationellt och internationellt.  Hon kommer också att vara ansvarig för genomförandet av verksamhetsuppdragen vid Ledningsregementet, FMTM och Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, ansvara för anskaffande av berörda materielsystem, men även leda Försvarsmaktens frekvenshantering, vädertjänst och geografiska informationstjänst. Läs mer om Lena Hallin och hennes uppdrag här.


Prevous Item

We are recruting the new generation of IT-talents!

Next Item

Wes rekryterar Försäljningsdirektör till Coca-Cola