Studien Stjärnkraft, om kvinnligt ledarskap.

Idag presenterades resultatet av rapporten “Stjärnkraft”, en undersökning om kvinnligt ledarskap som Kairos Future tillsammans med Wes gjort. 2000 kvinnliga ledare från olika branscher och chefsnivåer över hela Sverige ingår i enkäten om hur de ser på sin roll som chef. Studiens resultat visar vad som får kvinnliga ledare att rata eller välja en viss arbetsplats, vad som är viktigast för dem i ledarskap, hur de ser på möjligheter med att utveckla sin karriär och ledarroll. En väl sammansatt panel diskuterade efter presentationen resultatet ur både ett individ-, organisations- och samhällsperspektiv.

Frukostseminariet hölls på handels och för dig som missade detta finns en artikel om detta här och pressmeddelandet om frukostseminariet här.


Prevous Item

The 10 Most Powerful Women in Technology Today

Next Item

Vi blir jämställda år 3121