Still lonely at the top

En tänkvärd och spännande artikel från The Economist om kvinnors roll i näringslivet. Den belyser utmaningarna och frågeställningarna kring att det fortfarande är försvinnande få kvinnor i ledningar och styrelser. Still lonely at the top…
Läs artikeln här.


Prevous Item

Kvinnor, makten och media

Next Item

Spännande föreläsning med Annika Falkengren