Executive search

Executive Search med fokus på mångfald och inkludering

Vi bidrar till att skapa framgångsrika företag genom att hjälpa våra kunder att hitta den bästa tillgängliga kompetensen. Med kunskap och engagemang får vi våra kunder och kandidater att tänka nytt och våga mer. Vår vision är ett inkluderande och diversifierat näringsliv där allas kompetens bidrar till att bygga en hållbar framtid.

Executive search

Wes Insights 2023: Rekryteringsparadoxen

Näringslivet har en allt för snäv bild av hur kompetens ser ut och vart man hittar den, visar Wes nyaste rapport ”Rekryteringsparadoxen – mångfaldens betydelse för framtidens kompetensförsörjning” (2023). Det leder till att man upplever sig ha svårt att hitta rätt kompetens. Att förnya sitt sätt att se på kompetens, genom att bredda poolen av kandidater genom kön, ålder och bakgrund samt genom att se utanför den egna branschen och bättre nyttja överförbara kompetenser och erfarenheter är ett effektivt sätt att avhjälpa den upplevda kompetensbristen.

Läs mer

Mångfald lönar sig

Wes utmanar och förändrar den traditionella rekryteringsbranschen. När vi ska identifiera morgondagens ledare kan vi inte använda gårdagens sätt att arbeta på. Det behövs ny kunskap, nya verktyg och metoder. Framförallt krävs en vilja att skapa konkret förändring. Sedan 2011 har vi tillsatt fler än 1200 ledare genom vårt innovativa arbetssätt.

  • Vi har rekryterat fler än 1200 ledare till nya chefsroller och styrelseuppdrag, varav 75 % är kvinnor och 35 % med utländsk bakgrund.
  • Med vår innovativa Executive Search metod har vi hjälpt hundratals företag och organisationer att förbättra mångfalden i sina ledningar och styrelser.

  • Vi jobbar ständigt med att utöka vårt stora nätverk av marknadens starkaste ledare som är redo att göra skillnad, från såväl storbolag som tillväxtarenan.

  • Vi har hjälpt över 100 företag att få sin första kvinnliga VD, CFO eller styrelseledamot någonsin.

Våra kunder

Wes arbetar med uppdragsgivare inom näringsliv, offentlig sektor och idéburna organisationer. Vi arbetar också över många olika branscher. Våra kunder är etablerade storföretag, entreprenörsdrivna bolag inom tech- och tillväxtarenan men också flera investment- och riskkapitalbolag. I varje process vi genomfört har målet varit detsamma, att hitta rätt person för uppdraget.

Nyheter

Executive search
230913

Rekryteringsparadoxen: Stort behov av erfaren kompetens

I det första kapitlet av Wes Insights 2023 "Rekryteringsparadoxen – mångfaldens betydelse för framtidens kompetensförsörjning” utforskar vi näringslivets kompetensbehov. Resultaten visar att hälften av de tillfrågade ledarna i stort sett alltid eller of...
Executive search
230811

Rekryteringsparadoxen: Accelerera lärandet

I kapitel fyra av Wes Insights 2023 "Rekryteringsparadoxen – mångfaldens betydelse för framtidens kompetensförsörjning” utforskar vi vikten av kontinuerligt lärande. För att företag ska behålla sin konkurrenskraft behöver de aktivt främja kontinuerligt...
Executive search
230806

Rekryteringsparadoxen: Mångfaldens sprängkraft

I kapitel tre av Wes Insights 2023 "Rekryteringsparadoxen – mångfaldens betydelse för framtidens kompetensförsörjning” djupdyker vi i två underliggande dimensioner av mångfaldsarbete, de som i befintlig forskning ofta benämns surface level diversity (fo...