Spridningen av könskvotering för bolagsstyrelser

Könskvotering blir allt vanligare. I senaste numret av The Economist framhålls att EU-kommissionen nu överväger att införa könskvotering i bolagsstyrelser för hela EU. Norges kvoteringslag har visat sig vara lyckad och inte blivit en katastrof som vissa förutspådde. En orsak till att könskvotering ökar är bland annat att majoriteten av alla utexaminerade världen över idag är kvinnor, men ju längre upp i hierarkierna man kommer, desto mindre andel utgörs av just kvinnor. Artikeln framhåller att forskning visar att kvinnor värderas sämre än identiskt kvalificerade män när de ansöker om ”stereotypiska manliga jobb”, såsom ledarroller. Läs mer i artikeln här.


Prevous Item

Framgångsrikt Women in Tech event i Stockholm!

Next Item

Framtidens kvinnliga ledare 2014