Släpp undanflykterna

Snart är det hög tid för börsbolagen att börja scouta efter nya medlemmar till sina styrelser. Men hur mycket anstränger sig de svenska börsbolagen för att verkligen hitta de kvinnliga talangerna? I  krönikan “släpp undanflykterna” skriver  ekonomijournalisten Carolina Neurath om bolagens oförmåga att leta bortom de traditionella nätverken för att verkligen hitta och tillsätta kvinnliga styrelsemedlemmar. Läs den här


Prevous Item

Wes deltar i TCO:s seminarium

Next Item

Wes rekryterar Martin Akander till Head of Own Productions på MTG