”Omänskligt mänskligt” – En spännande bok om ledarskap

Har du någon gång känt att din empatiska förmåga inte bara varit av godo utan också ett slags hinder och till nackdel? När det mänskliga ledarskapet möter det omänskliga, vinner ofta det senare. Hur ska man agera i en allt tuffare omgivning utan att tappa greppet? I boken ”Omänskligt mänskligt” bjuder bokens författare Marika Skärvik (utsedd till Årets Chef 2005) frikostigt på ett antal självupplevda och modigt berättade historier från sina år som chef och ledare. Historierna blandas med konkreta och praktiska råd och verktyg att ha med i din chefsvardag. Boken vänder sig till alla chefer som behöver inspiration och manar till mod!


Prevous Item

Framtidens Kvinnliga Ledare 2011

Next Item

Vill du bli medlem i Passion for Business affärsnätverk?