Gasell-Bild

Vi är väldigt stolta över att Wes har utnämnts till Gasellföretag av Dagens Industri. Utmärkelsen DI Gasell tilldelas varje år Sveriges snabbast växande och mest lönsamma företag och Wes är ett av dem. I takt med att Wes växer så fortsätter vi att göra skillnad och modernisera chefsrekryteringsbranschen och öka mångfalden i svenskt näringsliv. Syftet med DI Gasell är att hylla bolag som skapar arbete för människor, driver tillväxt och inspirerar andra att följa efter. Vi kunde inte bli mer glada över den här utnämningen.
 
Vårt fantastiska team arbetar varje dag med att göra skillnad i näringsliv och i offentlig verksamhet.  Vi ser nu bevis på att ett inkluderande förhållningssätt i rekryteringsprocesserna och en mer innovativ searchmetodik ger våra kunder större möjligheter att bygga diversifierade ledningsgrupper samt styrelser och därmed skapa bättre lönsamhet och mer attraktiva organisationer. Fram till idag har vi tillsatt över 700 ledare varav 80% är kvinnor. Men för oss har resan bara börjat. 
 
Att vara ett företag som själva driver tillväxt och skapar lönsamhet har alltid varit självklart för oss. Ju starkare vi är desto mer skillnad kan vi göra. Att bli ett Gasellföretag är också ett kvitto på att allt fler företag och organisationer inser vikten av att öka mångfalden på ledningsnivå genom att modernisera sina rekryteringsprocesser. Det ger oss inspiration att fortsätta arbeta hårt, växa och göra ännu mer skillnad.