Bild2

Vi behöver din hjälp för att bättre förstå hur kön, ålder och bakgrund påverkar kompetensförsörjningen i dagens näringsliv. Vi är därför tacksamma om du vill besvara vår enkät för att vi bättre ska förstå vilka utmaningarna som kan vara kopplade till just dessa frågor, för dagens och morgondagens ledare.

 

Vi på Wes är övertygade om att ökad mångfald och inkludering leder till mer attraktiva och lönsamma företag och organisationer. Därför fortsätter vi att utmana den traditionella rekryteringsbranschen och skapa förändring.

Nu behöver vi din hjälp med att besvara en enkät om hur just du ser på vad som gör arbetsgivare attraktiva. Syftet med studien är att kartlägga hur dagens och morgondagens ledare vill utforma framtidens arbetsliv.

Enkäten tar cirka 10 min att fylla i. Dina svar är givetvis helt anonyma. Som tack för din medverkan får du och dina kollegor möjlighet att delta kostnadsfritt på ett webinar där vi offentliggör de viktigaste slutsatserna från undersökningen. Fyll i din e-postadress i slutet av enkäten så skickar vi en inbjudan. Sammanställning och analys utförs av Rasmussen Analys AB.

Svara på enkäten genom att klicka här.

Din röst är viktig!