Rekryteringsbolag i Stockholm

Vi är glada över att ha fått hjälpa PA Consulting Group i rekryteringen av ny Principal Consultant, Simon Habtemikael. Simon har lång erfarenhet av rollen som managementkonsult, både från Netlight Consulting, där han i dryga fyra år arbetade med digital transformation, och 421, där han som Manager har ansvarat för transformation inom den finansiella sektorn de senaste sex åren.

Vi önskar Simon och PA Consulting Financial Services ett stort lycka till framgent!

För mer information se paconsulting.com 

 

Wes är specialister på chefs- och styrelserekrytering, och erbjuder även en rad andra tjänster. Kontakta oss om vi kan hjälpa er.