Skärmavbild 2022-06-09 kl. 16.59.46

I Dagens Industri

Rekryteringsbolaget Women Executive Search (Wes) vill skapa ett mer jämställt näringsliv.

”Det handlar om att inte bara plocka de lägst hängande frukterna”, säger VD:n Liv Gorosch.

Anna Stenberg kom från investeringsvärlden, Liv Gorosch från rekryteringsbranschen. Sammanstrålade gjorde de över tanken om ett nytt bolag med fokus på ökad jämställdhet i näringslivet. 2011 bildade de Women Executive Search, Wes, som jobbar med rekrytering till chefspositioner i allt ifrån ledningsgrupp till styrelse.

”Idén kom till av ren frustration hos min partner i bolaget, Anna. Hon arbetade då som HR-direktör på Kinnevik med målet att öka mångfalden i både ledningar och styrelser, men upplevde att rekryteringsbolagen inte kunde möta behoven”, säger Liv Gorosch, VD och delägare i WES.

Hittills har 700 chefsroller tillsatts via Wes, 80 procent av dessa har varit kvinnor, och 40 företag och organisationer har fått sin första kvinnliga VD, finanschef eller styrelseledamot.

”Det handlar om att inte bara plocka de lägst hängande frukterna. Vi går alltid utanför de traditionella nätverken, tittar på tvillingbranscher och bryter normer, både vad gäller manliga och kvinnliga kandidater”, säger Liv Gorosch.

”Vi vill bryta mönster. Runt 80 procent av alla kandidater som presenteras av de traditionella chefsrekryteringsföretagen i dag är män. Målet för oss är att tillgängliggöra 100 procent av den kompetens som finns på marknaden på ett mer effektivt sätt.”

Näringslivets vilja att engagera sig i jämställdhetsfrågan och visa på sitt ställningstagande utåt, har gett ytterligare styrka till Wes verksamhet. Bolagen skyltar gärna med att de använder sig av ett rekryteringsföretag med fokus på att få in fler kvinnor på beslutsfattande positioner. Men det handlar om mer än bara jämställdhet mellan kvinnor och män.

”Många bolag har helt enkelt kommit till insikten att de behöver en mer diversifierad ledning och styrelse för att fortsätta vara attraktiva och i förlängningen lönsamma. Och då handlar det om alla typer av mångfald. Exempelvis har runt 40 procent av de kandidater som vi presenterar i dag en internationell bakgrund”, säger Liv Gorosch.

 

Publicerat i Dagens Industri, 5 december 2018
Text Maria Phillips