I Sveriges Kommunikatörer —

Idag finns en insikt om att företagets överlevnad kan avgöras av dessa frågor och att det är affärskritiskt och dessutom lönsamt att jobba mer långsiktigt och möta kundernas önskemål och krav.

Nusin Cilgin från rekryteringsföretaget Wes har märkt att det vid rekrytering av ledare blivit viktigare att kandidaternas värderingar överensstämmer med de som företaget i fråga vill förknippas med. Men det ställs också andra krav på blivande chefer.

– En bra chef idag måste ha mod att kunna fatta svåra beslut, kommunicera, bygga relationer och vara mer utåtriktad som ledare. Självklart behöver en bra ledare liksom tidigare även bred erfarenhet och expertkompetens inom sitt område, men de andra kvalifikationerna är minst lika viktiga och ibland helt avgörande i rekryteringssammanhang, säger Nusin Cilgin.

Hon förklarar med att en ekonomichef idag till exempel inte bara ska vara duktig på siffror och affärsverksamhet, utan också vara en kommunikativ förändringsledare som kan bygga starka team och skapa förtroende i en verksamhet för att lyckas helt.

Större variation leder till modigare ledare

Wes inriktar sig på att identifiera och rekrytera kompetenta kvinnliga chefer till ledande positioner. De upplever att många kunder idag har svårt att få tillgång till kvinnliga kandidater när de rekryterar. Chefsrekryteringsbranschen är fortfarande en traditionell bransch med starka manliga chefsnätverk, därför vänder sig många till Wes för att få ett bredare urval med fokus på kvinnliga chefer och mångfald.

– Det kan vara lättare att våga bryta normer och sticka ut i en diversifierad ledningsgrupp eller styrelse. Att våga tänka nytt och stå för det. I en homogen styrelse eller ledningsgrupp är det steget mycket större och det kan i längden hämma en verksamhet. Bättre lönsamhet och sundare affärsetik är två starka argument för att ha diversifierade lednings- och styrelsegrupper, säger Nusin Cilgin.

 

Publicerat i Sveriges Kommunikatörer, 26 juni 2015
Text Linnea Bolter