fkl-2023-fb

Efter en intensiv jury- och urvalsprocess med hundratals fantastiska kandidater har Framtidens kvinnliga ledare 2023 utsetts.

Ledarna rankar för 17:e året i rad landets 75 främsta unga kvinnliga ledare — 75 fantastiska och otroligt kompetenta kvinnliga ledare och chefer som dessutom driver positiv förändring och är viktiga förebilder. Gemensamt för dessa kvinnor är att de gör skillnad och visar på värdet av ett bra ledarskap. Sedan 2016 har Wes fått förtroendet att stötta Ledarna i detta viktiga uppdrag där vi bland annat driver search- och urvalsprocessen samt juryprocessen.

Syftet med utmärkelsen är att:

  • Belysa vikten av en jämställd chefsmarknad.
  • Lyfta fram framstående kvinnor som chefsförebilder.
  • Tydliggöra behovet av ett modernt ledarskap och av unga kvinnor på ledande befattningar.
  • Skapa en mötesplats för unga kvinnliga chefer att inspirera och stötta varandra.


Stort grattis till alla 75 inspirerande, banbrytande, nytänkande, framåtlutade, inkluderande ledare. Ledare som utmanar förelegade normer och ideal. Förebilder — som visar och leder den nya och bättre vägen framåt. 


Topp 3

#1 — Azra Osmancevic, Head of Business Development Content, Viaplay Group, och medgrundare Justic

Juryns motivering:

Årets vinnare är en chef med många järn i elden. I rollen som chef fokuserar hon på det mellanmänskliga och hon vågar utmana den rådande bilden av ett framgångsrikt ledarskap. Hon leder komplexa projekt och tar höjd för mångfald och jämställdhet både bakom och framför kameran. Utöver att ta Nordens största strömningstjänst ut i världen, är hon även medgrundare till ett digitalt legal tech-bolag som tillgängliggör juridiken för allmänheten. Hon har också startat ett mentorskapsprogram för att stärka unga kvinnor. Hon är en uppskattad talare, ryggar inte för att förklara det komplexa och delar frikostigt med sig av sin kunskap.

#2 — Cecilia Safaee, VD, Fastighets AB Hemmaplan

Juryns motivering:

Årets tvåa vågade ta klivet in i en helt ny bransch. Hon lärde sig snabbt och byggde upp ett bolag som är både skalbart och dynamiskt. Med ett ledarskap som beskrivs som kirurgiskt är hon inte rädd för att hårdprioritera. Mångfald och hållbarhet ligger i hennes dna, vilket skapar både engagemang och positiv uppmärksamhet hos medarbetare, myndigheter och investerare. Oavsett ursprung, bakgrund och erfarenheter, lyfter hon de människor i sin omgivning som hon tror på.

#3 — Ulrika Holst, Senior Vice President, Group Financial Reporting & Business Control, Volvo Group

Juryns motivering:

Årets trea är en inkluderande och modig chef och ledare som lyfter teamet och skapar trygghet med sitt ledarskap. Hon är engagerad i mångfald och jämställdhet och en naturlig ledarprofil som andra vill följa, oavsett rapporteringsvägar. Hon behärskar konceptuella modeller och detaljer, vilket gör att hon kan hantera komplexa frågor och förmedla dem enkelt och snabbt. Ovärderligt för den som arbetar i en global koncern som Volvo.

 

Mer information om FKL samt hela listan finns här:
Framtidens kvinnliga ledare 2023