Crowd of people gathered in an arrow shape

Är ditt ledarskap inkluderande?

För att fördelarna med mångfald i organisationer ska komma till sin rätt är ett inkluderande ledarskap och en inkluderande organisation avgörande. Forskning visar att inkludering och psykologisk trygghet på arbetsplatser bidrar till att skapa högpresterande, innovativa och samarbetande team med förmåga att fatta kvalitativa beslut. Att alla i en organisation känner sig rättvist och respektfullt behandlade, värderade och som del av gemenskapen är säkerligen något du som chef har som mål.

Inkludering börjar med dig och en förutsättning är att du lever som du lär. Det räcker inte med att säga att ni ska vara en inkluderande arbetsplats – du som ledare måste ta taktpinnen och visa vägen.


Fem tips för ett mer inkluderande ledarskap

Wes delar fem snabba tips som kan vara en måttstock och en hjälp på vägen till att bli en mer inkluderande ledare och skapa en mer inkluderande arbetsmiljö.

1. Inkluderande ledarskap handlar i grunden om ett intresse för människor. Investera tid i att lära känna dina medarbetare och, lika viktigt, ge dem möjlighet att lära känna dig som person. Trygghet byggs genom one-on-one samtal.

2. En förutsättning för att allas olikheter ska kunna leva ut och vara en resurs är att du som ledare är nyfiken och vågar ställa frågor. Öka din förståelse för dina medarbetares drivkrafter, personliga egenskaper, seder och bruk – så att du kan tillgodose deras behov.

3. Att utforska kulturella och sociala skiljaktigheter kan skapa en oroskänsla inför att oavsiktligt säga eller göra fel, men kom ihåg att misstag måste få förekomma – och kan leda till utveckling. Så kom över begreppsskräcken!

4. En viktig del i ett inkluderande ledarskap är modet att vara självreflekterande. Hur leder du personer som inte är lika dig själv? Kan du beskriva och vara öppen kring dina misstag? Hur beter sig och leder den ”perfekta” chefen?

5. Testa dig själv som ledare genom att be om feedback, ställ frågor om inkludering i medarbetarenkäter och våga prata om det!

 

Läs mer:

Deloitte, The six signature traits of inclusive leadership (2016)
Harvard Business Review, The key to inclusive leadership (2020)

 

---

Wes är specialister på executive search, chefsrekrytering och styrelserekrytering. Vi är experter på att hjälpa företag att bygga professionella, moderna och diversifierade ledningar och styrelser  – med ett extra fokus på mångfald och inkluderande ledarskap. Wes jobbar även med chefscoaching, strategist rådgivningsecond opinion, och merKontakta oss om vi kan hjälpa er!