Road_to_the_stars

Är du redo för nästa steg i karriären men vet inte var du ska börja för att landa drömjobbet? Är du osäker på hur du bäst presenterar dina erfarenheter, kompetenser och styrkor? Kan du inte ta dialogen öppet med ditt nätverk? Kanske har du varit på samma arbetsplats länge eller kanske arbetar du inom en tätt sammanlänkad bransch, oavsett kan det kännas känsligt eller svårt att aktivt leta nytt.

Du är inte ensam i dina frågor. På Wes möter vi dagligen personer som tampas med liknande frågeställningar och som inte vet hur de bäst kan gå tillväga för att nå nästa karriärmål.

Ofta har kandidaterna inte reflekterat över exakt vart dom vill i nästa steg eller vad dom kan göra och hur dom själva aktivt kan förbättra sina förutsättningar för att få drömjobbet, säger Mona Cohen, Wes Head of Search och erfaren rekryteringskonsult. Även eftertraktade topp-talanger brottas med detta och kan behöva hjälp för att nå rätt mål, säger Mona. Hon ger följande tips som en bra startpunkt för att förbättra förutsättningarna.

Fem tips på vad du kan göra för att nå drömjobbet

1. Gör din omvärldsanalys och research!

 • Gör en behovsanalys. Vad har marknaden för utmaningar de kommande tre till fem åren?
 • Identifiera vilka kompetenser den relevanta marknaden behöver. Hur kan du hjälpa dem med detta? Vad kan du tillföra?
 • Vilka bolag är heta just nu? Var kommer möjliga tillväxtresor äga rum?
 • Vad är dina mål och visioner i samband med ditt nästa drömjobb?

2. Sätt upp en lista med drömbolag

 • Vilka branscher och specifika bolag är du intresserad av och där du kan tillföra extra kompetens? Vad saknar dem som du kan tillföra?
 • Vilka förändringsresor går dessa företag igenom? Vilka värderingar och kompetenser behövs för resan framåt?
 • Vilka målgrupper vill de nå? Har du rätt kompetens för att nå deras målgrupp och höja deras affär?
 • Vilka förväntningar har de på chefer och styrelseledamöter och deras arbetsinsats? Har de rätt värderingar för dig och ditt synsätt?

3. Vilka roller kan du tänka dig jobba på hos de bolagen?

 • Vilka roller skulle du kunna ta hos de bolagen du är intresserad av? Vilka exakta titlar och roller kan du vara behjälplig i?
 • Vilka roller borde de ha som de ej har idag?
 • Hur kan du tillföra något till bordet?

4. Ta hjälp av ditt nätverk

 • Låt ditt nätverk veta att du letar nytt, var öppen med ditt sökande i den mån möjligt men be också de du pratar med att hålla det konfidentiellt om du inte vill gå ut för officiellt.
 • Våga gå utanför det egna nätverket och ta kontakt med personer som har kontakt och nätverk in i de bolag du är intresserad av. Inte minst för att lära dig mer om de bolagen, hur de arbetar, deras värderingar och kultur, hur de tänker framåt – och hur du kan passa in i det.

5. Kontakta oss på Wes
Kontakta oss på Wes och låt oss hjälpa dig med nästa steg i karriären! Vi stöttar bland annat kandidater genom våra tjänster karriärrådgivning, coaching och Wes Agent. Vi pratar även gärna förutsättningslöst om hur du resonerar framåt.

 

Mer om Wes tjänster för kandidater

Wes Agent är en tjänst för dig som är redo för nästa steg i karriären och behöver stöd i att sätta strategi, tydliggöra dina mål, identifiera företag och roller som är en bra match och med diskret nätverkande.

Wes erbjuder karriärrådgivning och coaching som förbättrar dina förutsättningar och ger insikt, verktyg och inspiration och som skapar fokus och handling – vilket hjälper dig både att utveckla ditt ledarskap och dina karriärmöjligheter.

Tillsammans skräddarsyr vi innehåll och teman utifrån varje kunds specifika önskemål och behov.

Läs mer här.

 

---

Wes är specialister på executive search, chefsrekrytering och styrelserekrytering. Vi är experter på att hjälpa företag att bygga professionella, moderna och diversifierade ledningar och styrelser  – med ett extra fokus på mångfald och inkluderande ledarskap. Wes jobbar även med chefscoaching, strategist rådgivningsecond opinion, och merKontakta oss om vi kan hjälpa er!